Polacy wobec zaborców po upadku powstania styczniowego
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Działania w Królestwie Polskim

W Królestwie część polityków zdecydowanie opowiadała się za ugodą z Rosją – czy jak to czynił Zygmunt Wielopolski popierając politykę panslawistyczną – czy Kazimierz Krzywicki, który wydał broszurę „Polska i Rosja”, gdzie znalazł się nawet postulat zamienienia języka polskiego na rosyjski. Temu ostatniemu pismu sprzeciwiali się nawet zdecydowani stronnicy ugody z Rosją.
Adres nadpoddanniejszy mieszkańców miasta Warszawy do cara Aleksandra II z 1876 roku
Najjaśniejszy Panie. Wypowiedziane przez Waszą Cesarską Mość słowa w Moskwie znalezły odgłosy w sercach naszych i my Polacy łączymy się szczerze z uczuciami przywiązania do tronu, jakich wyraz Ciebie, Najjaśniejszy Panie, ze wszystkich stron państwa twego dochodzi (...) gotowi będziemy do wielkich ofiar, jakie za stosowne uznasz zażądasz od Twych ludów (...). Należąc do wielkiej rodziny narodów słowiańskich, na równi z naszymi współplemiennikami otoczym Ciebie Najjaśniejszy Panie oddaniem się Tobie zupełnym dla osiągnięcia wielkich celów, jakie zamierzyłeś. Taki szczery wyraz uczuć Waszej Cesarskiej Mości podobnych, śmiemy u stóp Tronu Twego złożyć.
Orginał podpisali: Aleksander Ostrowski, hr. Zygmunt Wielopolski, hr. Karol Jezierski, hr. Stanisław Ostrowski, ks. Władysław Lubomirski, Stanisław Zamojski, Tomasz Zamojski, hr. Seweryn Kruski, baron Stanisław Lesser, dr Ludwik Natanson ( i 800 dalszych osób).


W związku z tym, że nie mogły się swobodnie rozwijać idee polityczne na plan pierwszy wysunięto hasło pracy organicznej, związane z założeniami pozytywizmu, dotyczącymi konieczności przekształceń życia społecznego. Nowe środowisko publicystów, literatów i naukowców pragnęło wdrożyć program rozwoju gospodarczego, kulturalnego, demokratyzacji, i powszechnej edukacji. Prąd ten rozwinął się silnie po upadku powstania styczniowego w Warszawie. Do jej największych zwolenników należeli Aleksander Świętochowski, Bolesław Prus, Paweł Chmielowski. Głównymi założeniami była praca u podstaw (praca na rzecz oświaty wśród ludu) oraz praca organiczna - współpraca wszystkich warstw nad wszechstronnym rozwojem kraju, m.in. unowocześnieniem gospodarki, rozwojem nauki, upowszechnieniem kształcenia zawodowego itp.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 - 


  Dowiedz się więcej
1  Polska w okresie wielkiej wojny północnej (1700-1721)
2  Stalinizm w Polsce (1948-1955)
3  Autonomia galicyjskaKomentarze
artykuł / utwór: Polacy wobec zaborców po upadku powstania styczniowego
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: