Zabór rosyjski po upadku powstania styczniowego
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Po upadku powstania styczniowego nastąpił dalszy proces rusyfikacji ziem polskich i unifikacji Królestwa Polskiego. Polskie urzędy rozwiązywano, podporządkowując je petersburskiej administracji. Dekretem z 1865 roku wprowadzono język rosyjski do administracji, trzy lata później zniesiono odrębny budżet, władze centralne, a kraj podzielono na 10 guberni. W 1876 roku przebudowano na wzór rosyjski sądownictwo, a dziesięć lat później zlikwidowano Bank Polski. Językiem obowiązującym w urzędach i sądach stał się rosyjski, a większość pracujących tam oficjeli było Rosjanami.

Po śmierci namiestnika Fiodora Berga Królestwem, które nazywano „Krajem Przywiślańskim” zaczęli kierować generałowie-gubernatorzy, mający szczególne uprawnienia w dziedzinie bezpieczeństwa. Dodatkowo Polski nie objęły reformy liberalne przeprowadzone w Cesarstwie, wciąż utrzymywano system państwa policyjnego, cenzurę, a stan wojenny (z 1861 roku) trwał nadal w pewnym zakresie. Także Kościół katolicki, który opowiadał się po stronie powstańców, był szykanowany – zamykano klasztory, tym które przetrwały, odbierano majątki, biskupi uzależnieni byli od kolegium w Petersburgu (mimo sprzeciwu papiestwa) i mieli zakaz kontaktu z Watykanem, prześladowani byli także unici (po zniesieniu przez cara unii z 1596 roku dopiero w 1905 na mocy tzw. dekretu tolerancyjnego umożliwiono unitom powrót do dawnego obrządku). Na ziemiach polskich włączonych do Cesarstwa sytuacja Polaków była najgorsza. Byli jawnie dyskryminowani – większość wysiedlono na wschód, pozostali zostali obciążeni wysokimi podatkami, nie mogli nabywać ziemi, ani sprawować urzędów. O ile przed rządami Aleksandra II skupiano się na usunięciu śladów polskiej państwowości, o tyle później skupiono się na kwestiach kultury i języka. Do głosu dochodziły nowe prądy nacjonalistyczne, które kazały Rosjanom wzmagać rusyfikację na każdym kroku. Na terenach zabużańskich dążono do zatarcia wszelkich przejawów polskości – zarówno w szkolnictwie, jak i administracji – zakazano ostatecznie publicznego używania języka polskiego. Na terenach Królestwa nie było to możliwe, jednak i tu ograniczano rozwój polskiej kultury, faworyzując rosyjską.

strona:   - 1 -  - 2 - 


  Dowiedz się więcej
1  Przyczyny wybuchu II wojny światowej
2  Powstania kozackie na Ukrainie
3  Sprawa polska na kongresie wiedeńskimKomentarze
artykuł / utwór: Zabór rosyjski po upadku powstania styczniowego
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: