Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Mimo klęski organizatorzy powstania związali odzyskanie niepodległości Polski z kwestią chłopską i uwłaszczeniem. Zmusili cara do przeprowadzenia uwłaszczeniowych reform, które przyspieszyły rozwój gospodarczy i społeczny. Chłopstwo mogło od tej pory na równych prawach uczestniczyć w życiu społecznym. Ideologiczne znaczenie powstania zawiera się we wzroście świadomości narodowej coraz szerszych grup, a przede wszystkim wytworzeniu nowoczesnego narodu polskiego z odrębną tradycją.

Bezpośrednim skutkiem powstania była likwidacja pozostałych odrębności Królestwa i resztek autonomii. Wzmogła się także rusyfikacja administracji i szkolnictwa. Wiele tysięcy powstańców zesłano na Sybir, skonfiskowano dobra olbrzymiej wartości. Powstanie spowodowało koleją falę emigracji – kraj musieli opuścić najaktywniejsi działacze.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 - 


  Dowiedz się więcej
1  Pierwsza wolna elekcja 1573 i panowanie Henryka Walezego (1573-1574)
2  Polacy wobec zaborców po upadku powstania styczniowego
3  Sprawa polska na kongresie wiedeńskimKomentarze
artykuł / utwór: Powstanie styczniowe – przyczyny, przebieg, skutki
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: