Powstanie styczniowe – przyczyny, przebieg, skutki
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Po strasznej hańbie niewoli, po niepojętych męczarniach ucisku Centralny Narodowy Komitet, obecnie jedyny legalny Rząd Twój Narodowy, wzywa Cię na pole walki już ostatniej, na pole chwały i zwycięstwa, które Ci da i przez imię Boga na niebie dać przysięga, bo wie, że Ty, który wczoraj byłeś pokutnikiem i mścicielem, jutro musisz być i będziesz bohaterem i olbrzymem!(...)

W zamian Komitet Centralny Narodowy przyrzeka Ci, że siły dzielności Twojej nie marnuje, poświęcenia nie będą stracone, bo ster, który ujmuje, silną dzierżyć będzie ręką. Złamie wszystkie przeszkody, roztrącić wszelkie zapory, a każdą nieprzychylność dla świętej sprawy, nawet brak gorliwości, ściągać i karać będzie przed surowym, choć sprawiedliwym trybunałem Ojczyzny.

W pierwszym zaraz dniu jawnego wystąpienia, w pierwszej chwili rozpoczęcia świętej walki, Komitet Centralny Narodowy ogłasza wszystkich synów Polski, bez różnicy wiary i rodu, pochodzenia i stanu, wolnymi i równymi obywatelami kraju. Ziemia, którą Lud rolniczy posiadał dotąd na prawach czynszu lub pańszczyzny, staje się od tej chwili bezwarunkową jego własnością, dziedzictwem wieczystym. Właściciele poszkodowani wynagrodzeni będą z ogólnych funduszów Państwa. Wszyscy zaś komornicy i wyrobnicy, wstępujący w szeregi obrońców kraju, lub w razie zaszczytnej śmierci na polu chwały, rodziny ich, otrzymują z dóbr narodowych dział bronionej od wrogów ziemi. (...)

Dodatkowo wydał dwa dekrety uwłaszczeniowe, w których znosił powinności i czynsze oraz nadawał chłopom bezpłatnie ziemię na własność (ziemianom obiecano odszkodowania od skarbu państwa, zaś bezrolni dostali ziemię z dóbr narodowych). Słabo uzbrojone oddziały liczące około 6 tysięcy walczących przypuściły ataki na garnizony carskie, które w większości nie powiodły się (nie zdobyto m.in. Płocka). Dowództwo rosyjskie zarządziło koncentrację wojsk z terenu Królestwa. Czas ten Polacy wykorzystali na organizację oddziałów, jednak udział chłopów był w nich niewielki. Przebieg powstania styczniowego

Przez pierwsze dni powstaniem kierowała komisja ze Stefanem Bobrowskim na czele, która wezwała z Paryża do kraju jako dyktatora powstania Ludwika Mierosławskiego. Powstanie nie upadło dzięki ofiarności żołnierzy i rewolucyjnemu naczelnikowi Warszawy – Bobrowskiemu - który w sytuacji, gdy rząd nie mógł zapanować nad powstaniem pokierował nim w rzeczywistości. Na początku lutego wojska carskie zaczęły rozbijać polskie oddziały. Mierosławski po poprowadzeniu dwóch nieudanych bitew zrzekł się dyktatury i powrócił do Paryża. Walki w Królestwie zaczęły nabierać cech rewolucji agrarnej (zaczęli występować chłopi).

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 - 


  Dowiedz się więcej
1  Polityka wewnętrzna Zygmunta I Starego (1506-1548)
2  Koronacja Bolesława Chrobrego
3  Ukonstytuowanie się władzy komunistycznej i pierwsze lata rządów (1945-1947)Komentarze
artykuł / utwór: Powstanie styczniowe – przyczyny, przebieg, skutki
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: