Powstanie krakowskie 1846 i Wiosna Ludów na ziemiach polskich
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
I. Wszystkie robocizny i inne poddańcze powinności tak gospodarzy gruntowych, jako też chałupników i komorników ustać mają z dniem 15 maja 1848 r.
II. Trwające służebnictwa pozostają nienaruszone, atoli za to obowiązani są poddani, o ile prawa służebnictwa na pańskim gruncie wykonywać zechcą, uiszczać stosowną zapłatę, której ustanowienie zostawia się przed wszystkim dobrowolnej umowie poddanych ze swoimi panami. (…)
VII. W tych wszystkich ulgach znajdą dóbr właściciele częściowe wynagrodzenie za utratę robocizny i innych danin poddanych, które przy wymierzeniu wynagrodzenia przez skarb najwyższy przyjęto w jednej trzeciej części wartości byłych dotąd powinności porachowane być ma (...).
VII. Środki i sposoby pokrycia podług cen urbarialnych wyrachować się mającego wynagrodzenia, które skarb najwyższy dziedzicom zapłacić ma, w drodze konstytucyjnej bliżej wyjaśnione będą.

Innym skutkiem rabacji galicyjskiej było zwiększenie nastrojów zachowawczych wśród emigracji – zwolenników „wojny ludowej”.

Wiosna Ludów na terenach polskich 1848

W lutym 1848 roku rewolucjoniści paryscy obalili tron francuski, zaś w marcu doszło do przewrotów w Wiedniu i Berlinie, czyli w dwóch państwach zaborczych. Wstrząsy te, które ogarnęły znaczną część Europy (bez Rosji) nazywane są Wiosną Ludów. Wykorzystali je mieszkańcy Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Galicji. W Poznaniu po przewrocie w Berlinie 20 marca 1848 roku utworzono Komitet Narodowy, który postulował do władz pruskich o zwiększenie autonomii (spolszczenie administracji, utworzenie polskiego korpusu wojska). Początkowo, w obawie przed możliwą wojną prusko-rosyjską, zamierzano je po części zrealizować, jednak wspierany przez konserwatystów król - Fryderyk Wilhelm IV - sprzeciwiał się temu. W Poznańskim powstawały lokalne komitety i oddziały zbrojne, nad którymi dowództwo przejął związany z TDP Ludwik Mierosławski.

Po zawarciu porozumienia między Komitetem a Prusami o redukcji oddziałów Mierosławskiego i przekazania administracyjnej władzy lokalnej Polakom, dążono do rozproszenia podległych dowódcy polskiemu oddziałów. Na początku maja 1848 roku oddziały polskie ostatecznie skapitulowały. Upadek powstania pozwolił rządowi nie dotrzymać obietnic autonomii, a polskich ziemian zniechęcił do dalszych wystąpień.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 - 


  Dowiedz się więcej
1  Rządy Władysława III Jagiellończyka
2  Społeczeństwo polskie w XVI wieku
3  Polskie państwo pod okupacjąKomentarze
artykuł / utwór: Powstanie krakowskie 1846 i Wiosna Ludów na ziemiach polskich
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: