Zabór pruski, Rzeczpospolita Krakowska i Galicja (1815-1846)
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Zabór pruski

Z ziem departamentu poznańskiego, bydgoskiego i fragmentu kaliskiego utworzono zgodnie z postanowieniami kongresu wiedeńskiegoWielkie Księstwo Poznańskie o powierzchni 29 tysięcy km² i liczbie ludności ok. 850 tysięcy. Zostało ono włączone do struktur państwowych Królestwa Pruskiego. W 1823 roku powołano w całych Prusach doradcze zgromadzenia prowincjonalne, jednak o ograniczonych kompetencjach (funkcje samorządowe i doradcze). Wybory oparte były na cenzusie majątkowym i feudalnym podziale stanowym (faworyzowały ludność niemiecką). Sejm prowincjonalny opiniował projekty ustaw obejmujące zasięgiem teren Poznańskiego, mógł przesyłać do monarchy skargi i petycje. Namiestnikiem księstwa został powiązany rodzinnie z Hohenzollernami - książę Antoni Radziwiłł. Reprezentował monarchę, nie mogąc jednak wywierać realnego wpływu na działania władz lokalnych, wybieranych w nowych prowincjach z innych regionów państwa. On otwierał zgromadzenia w języku polskim i starał się zachować ceremoniał polskiego sejmu. Najważniejszą w praktyce kompetencja organu była możliwość odpowiedzi (tzw. adres) na królewski uniwersał.

W latach 1815-1830 polityka Królestwa Pruskiego w sprawie polskiej prowincji dążyła do zachowania status quo. Dążono do ściślejszego związania Poznańskiego z Prusami, sprzeciwiano się powiększeniu autonomii czy utworzeniu w Poznaniu uniwersytetu. Nie ograniczano języka polskiego, jednak otwierano dwujęzyczne szkoły. Na tereny polskie sprowadzano na dogodnych warunkach niemieckich kolonistów. Obok języka niemieckiego status urzędowego uzyskał język polski. Po upadku powstania listopadowego na naczelnego prezesa Księstwa powołano nieprzychylnego Polakom Edwarda Flottwella. Pruski polityk konfiskował majątki uczestniczących w powstaniu Wielkopolanom, więził ich i karał grzywnami, rozpoczął również proces germanizacji. Sejmiki powiatowe straciły możność oddziaływania na obsadę stanowisk urzędniczych (wzrost udziału Niemców). Sytuacja zmieniła się po wstąpieniu na tron Fryderyka Wilhelma IV, który w obawie przed liberalną opozycją mieszczańską oparł się m.in. na polskim ziemiaństwie. Wstrzymał proces germanizacji i kolonizacji, odwołał Flotwella, zaś językowi polskiemu przyznał w szkołach większe prawa.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 - 


  Dowiedz się więcej
1  Polacy wobec zaborców po upadku powstania styczniowego
2  Odrodzenie niepodległego państwa polskiego – X-XII 1918
3  Działalność zjednoczeniowa Władysława ŁokietkaKomentarze
artykuł / utwór: Zabór pruski, Rzeczpospolita Krakowska i Galicja (1815-1846)
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: