Funkcjonowanie Królestwa Polskiego (1815-1830)
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Mimo ograniczonej możliwości prowadzenia autonomicznej polityki wewnętrznej w latach 1815-1830 nastąpił stopniowy rozwój kraju. W najgorszej sytuacji było wciąż zacofane i zadłużone rolnictwo. Utworzone w 1825 roku Towarzystwo Kredytowe Ziemskie umożliwiło wielu ziemianom otrzymanie niezbędnych kredytów na spłatę długów i unowocześnienie gospodarki folwarcznej. Większe zmiany zachodziły w przemyśle, dzięki między innymi prowadzeniu protekcyjnej polityki rządu (Stanisław Staszic, Ksawery Drucki-Lubecki pragnęli oprzeć rozwój Królestwa o system angielski, popierali interwencję państwa w sferę gospodarki) i niskim cłom na wyroby sprowadzane z Królestwa do Rosji. Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki w związku Królestwa z Cesarstwem widział perspektywę gospodarczego rozkwitu.

W 1816 roku dokonano likwidacji ograniczeń cechowych. Z krajów sąsiednich zaczęli napływać wykwalifikowani rzemieślnicy, inwestorzy, którzy zakładali własne przedsiębiorstwa (np. tkacze), opierając się na rządowych kredytach i przywilejach. Silnie rozwijał się przemysł włókienniczy (okręg łódzki), a także przemysł górniczo-hutniczy (Staropolski Okręg Przemysłowy – rejon świętokrzyski oraz Zagłębie Dąbrowskie – kopalnie rudy żelaza, węgla kamiennego, huty żelaza i cynku). Otwierano nawet specjalne szkoły – Szkoła Górnicza w Kielcach (1816). W Warszawie zaczęły się pojawiać pierwsze nowoczesne zakłady m.in. zakłady przemysłu metalowego (rządowa fabryka „machin parowych” na Solcu – 1826 rok) oraz włókienniczego. W 1828 roku rząd założył Bank Polski, który kontrolował i usprawniał pracę giełdy istniejącej w Warszawie od 1817 roku. Zmiany zachodziły też w komunikacji – budowano nowe szosy, czy Kanał Augustowski. W latach 1815-1830 intensywnie rozwijały się miasta, w których pojawiła się nowa warstwa – robotnicy. Ich pozycja nie była silna, rząd wspierał wykorzystywanie taniej siły roboczej. Pierwszy minister wyznań i oświecenia publicznego – Stanisław Kostka Potocki na szeroką skalę rozwinął szkolnictwo elementarne, kontynuując dzieło Komisji Edukacji Narodowej. Niestety, specjalne podatki na szkolnictwo i dobrowolne datki zostały zniesione przez jego następcę – konserwatystę i radykała – Grabowskiego. W Królestwie Polskim sprawnie rozwijało się szkolnictwo średnie i wyższe. W 1816 roku otwarto Uniwersytet Warszawski, a w kolejnych latach Szkołę Górniczą (przeniesioną z Kielc), Instytut Politechniczny, Instytut Agronomiczny.

strona:   - 1 -  - 2 - 


  Dowiedz się więcej
1  Seniorat w dziejach Polski średniowiecznej
2  Plemiona polskie
3  Tworzenie się nowej władzy na ziemiach polskich. Manifest i działalność PKWNKomentarze
artykuł / utwór: Funkcjonowanie Królestwa Polskiego (1815-1830)
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: