Księstwo Warszawskie (1807-1812)
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Okoliczności utworzenia Księstwa Warszawskiego

Nadzieje Polski na odzyskanie niepodległości przekreślił pokój pomiędzy Francją i Austrią zawarty w Lunville z lutego 1801 oraz pokój pomiędzy Rosją i Francją zawarty w Paryżu w październiku 1801 roku. Traktaty zarówno z Austrią, jak i Rosją zawierały tajne klauzule, w których Napoleon zobowiązywał się do niepopierania Polaków, w zamian za niepopieranie przez zaborców francuskich rojalistów na emigracji (przeciwników Napoleona). Istnienie Legionów Polskich straciło sens.

Już w 1800 roku w artykule „Czy Polacy wybić się mogą na niepodległość” Tadeusz Kościuszko, rozczarowany współpracą Polaków z obcymi państwami, pisał, że Polacy mogą odzyskać niepodległość tylko dzięki siłom wewnętrznym i dzięki wybuchowi ogólnonarodowego zrywu. Z kolei w kraju grupa skupiona wokół Adama Jerzego Czartoryskiego snuła plany odrodzenia polskiej państwowości w oparciu o współpracę z Rosją - „plan puławski”. Cesarz jednak niechętny był jakimkolwiek deklaracjom zabiegając, podobnie jak Napoleon, o neutralność polskich zaborców. Sytuacja zmieniła się po zwycięstwie Francuzów pod Austerlitz 2 grudnia 1805 roku nad armią austriacką i rosyjską oraz nad wojskami pruskimi 14 października 1806 roku pod Jeną i Auerstaedt. Napoleon wezwał z Neapolu generał Henryka Dąbrowskiego by porozumiał się w kwestii polskiej z przebywającym w Paryżu Kościuszką. Ten zażądał silnych gwarancji niepodległości Polski, których cesarz Francuzów dać nie mógł. Zarówno Dąbrowski i Wybicki, jak i arystokracja związana w kraju z Czartoryskim zajęli stanowisko wyczekujące.

Utworzenie i ustrój Księstwa Warszawskiego

Kiedy armia Napoleona wkroczyła na ziemie polskie, Dąbrowski udał się do oswobodzonego Poznania i w ciągu kilku tygodni sformował kilkunastotysięczną armię (opartą głównie na rekrucie chłopskim) złożoną z dwóch legii – Wielkopolskiej i Kaliskiej. Na ziemiach pruskiego zaboru, zajętych przez Francję Polacy spontanicznie rozbrajali oddziały zaborcy. 28 listopada armia Napoleona zajęła Warszawę, gdzie powstała Legia Warszawska. Kampania zimowa 1806/1807 roku nie przyniosła rozstrzygnięcia.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 - 


  Dowiedz się więcej
1  Rewolucja 1905-1907 w Królestwie Polskim
2  Panowanie Bolesława Krzywoustego (1102-1138)
3  Polityka wewnętrzna Zygmunta I Starego (1506-1548)Komentarze
artykuł / utwór: Księstwo Warszawskie (1807-1812)
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: