Legiony Polskie - udział w wojnach napoleońskich (1797-1802)
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
W Paryżu w 1794 roku powstała organizacja emigracyjna Agencja, która reprezentowała umiarkowane skrzydło w narodowej sprawie. Za cel stawiała sobie „dążenie do świętego celu podźwignięcia Ojczyzny”. Przeciwstawiała się Deputacji również emigracyjnej organizacji lewicowej, popierającej działania spiskowe na terenie kraju po upadku powstania kościuszkowskiego. Agencja zgłosiła się do walczącego we Włoszech Napoleona z prośbą o utworzenie ochotniczych oddziałów polskich.

Na podstawie umowy pomiędzy Henrykiem Dąbrowskim a Napoleonem Bonaparte ze stycznia 1797 roku zaczęto formować polskie oddziały - Legiony Polskie – w Republice Lombardii. Złożone były głównie z jeńców armii austriackiej. W ciągu kilku miesięcy do Legionów zgłosiło się siedem tysięcy ochotników, z których stworzono dwie legie (pułki piechoty). Jedną dowodził generał Karol Kniaziewicz, drugą generał Franciszek Rymkiewicz. Legioniści mieli obywatelstwo lombardzkie, z zapewnieniem powrotu z bronią do ojczyzny. Odznaki stopni wojskowych i komend były polskie, zaś barwy mundurów legionistów wzorowane były na ubraniach wojsk Rzeczpospolitej, tylko szlify miały barwy włoskie, a kokardy – francuskie.
Umowa z Administracją Generalną Lombardii w sprawie utworzenia Legionów Polskich z 9.01.1797r.
1. Korpusy polskie, które się sformują w Lombardii, zatrzymają tytuł: Legionów Polskich posiłkujących Lombardię.
2. Ubiór, znaki wojskowe i organizacja tego korpusu zbliżać się będą jak można najwięcej do zwyczajów polskich.
3. Lud lombardzki widziałby z przyjemnością przy uniformie noszących szlify kolorów narodowych lombardzkich z napisem: „Gli uomini liberi sono fratelli”*. Prócz tego wszyscy oficerowie i żołnierze nosić będą kokardę francuską, jako narodu protegującego ludzi wolnych.
4. Żołd, utrzymanie i to wszystko, co jest przyznanym wojskom narodowym, będzie wspólnym korpusowi polskiemu ( ... ) wg regulaminu wojsk francuskich ( ... )
5. Lud lombardzki deklaruje niniejszym, iż uważać będziemy zawsze Polaków, uzbrojonych na obronę wolności, jako prawdziwych braci swoich, nie zaś jako wojsko cudzoziemskie; i wskutek tego Administracja Generalna przyznaje im najformalniej prawa obywatelstwa lombardzkiego, które nie będzie im wcale przeszkadzało udać się do ognisk własnych w przypadku potrzeby. To zobowiązanie ma być ogłoszone w odezwie wystosować się mającej do Polaków przez Administracje lombardzką( ... )


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 - 


  Dowiedz się więcej
1  Konstytucje polskie w okresie międzywojennym
2  Podwójna elekcja 1733 roku i wojna sukcesyjna polska
3  Polityka w latach 1956-1970 – czasy realnego stalinizmuKomentarze
artykuł / utwór: Legiony Polskie - udział w wojnach napoleońskich (1797-1802)
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: