Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Okoliczności wybuchu powstania kościuszkowskiego

Patrioci, z których część musiała opuścić kraj po przejęciu władzy przez targowiczan planowali zbrojne powstanie. Ośrodek w Saksonii wysłał na początku 1793 roku do Paryża misję z Tadeuszem Kościuszką na czele by przekonać tamtejszy rząd o demokratycznym charakterze przyszłego powstania i prosić o poparcie dla niepodległości Polski w rokowaniach z państwami koalicji. Rozmowy nie przyniosły konkretnych rezultatów. W lutym 1794 roku do Paryża udał się działacz mieszczański - Franciszek Barss, jednak i jego misja nie powiodła się, ponieważ francuskie władze krytykowały szlachecki charakter powstania i osobę Kościuszki na jego czele. Nawet po wybuchu insurekcji kościuszkowskiej Rzeczpospolita nie otrzymała choćby formalnego wsparcia od Francuzów, zaś kontakty z rewolucjonistami posłużyły do oskarżenia Polski o szerzenie „zarazy francuskiej„.

Pozostali w kraju zwolennicy reform i Konstytucji po sejmie grodzieńskim zaczęli rozwijać działalność spiskową służącą przygotowaniu powstania (sprzysiężenie zmierzające do zbrojnego powstania zawiązano już w maju 1793 roku). Różne były koncepcje przyszłego buntu. Część działaczy opowiadała się za ewolucyjnym wprowadzaniem zasad Konstytucji 3 Maja, bardziej radykalni dawni współpracownicy Kuźnicy Kołłątajowskiej (młodzi oficerowie, radykalni mieszczanie) domagali się obalenia króla i wprowadzenia w Polsce republiki. Wszyscy wierzyli w siłę całego społeczeństwa pozwalającą pokonać zaborców. Na przywódcę powstania wybrano pochodzącego z średniozamożnej szlachty, bohatera walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych, generała Tadeusza Kościuszkę. W związku z brakiem gotowości powstańców na jesieni 1793 roku odroczono termin wybuchu insurekcji. Wybuch i pierwsze tygodnie insurekcji kościuszkowskiej

Datę wybuchu powstania kościuszkowskiego przyspieszyła zapowiedź ambasadora rosyjskiego Josifa Igelstrma w Warszawie redukcji połowy polskiego wojska. Akcję te zaplanowano na 1 i 15 marca 1794 roku. Ponadto obawiano się wykrycia i aresztowania spiskowców. 12 marca dowódca wielkopolskiej brygady kawalerii narodowej - Antoni Madaliński - odmówił redukcji wojska i ruszył na czele 1200 żołnierzy spod Ostrołęki w stronę Krakowa. Na polecenie Igelstrma w celu zniszczenia buntownika garnizon rosyjski opuścił 23 marca Kraków.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 - 


  Dowiedz się więcej
1  Polacy wobec zaborców po upadku powstania styczniowego
2  Konfederacja targowicka i drugi rozbiór Polski
3  Polityka wewnętrzna Kazimierza WielkiegoKomentarze
artykuł / utwór: Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: