Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
3-tio. Że lud ma ulżenie w robociznach tak, iż ten, który robił dni 5 lub 6 w tygodniu, ma mieć dwa dni opuszczone w tygodniu. Który robił dni 3 lub 4 w tygodniu, ma mieć opuszczony dzień jeden, kto robił dwa, ma mieć opuszczony dzień jeden. Kto robił w tygodniu dzień jeden, ma teraz robić w dwóch tygodniach jeden dzień. Do tego, kto robił pańszczyznę po dwoje, mają mu być opuszczone dni po dwoje. Kto robił pojedynczo, mają mu być dni odpuszczone pojedynczo. Takowe opuszczanie trwać będzie przez czas insurekcji póki władza prawodawcza stałego w tej mierze zarządzania nie uczyni.
4-to. Zwierzchności miejscowe starać się będą, aby tych, którzy zostają w wojsku Rzeczypospolitej, gospodarstwo nie upadło i żeby ziemia, która jest źródłem bogactw naszych, odłogiem nie leżała, do czego również dwory jak i gromady przykładać się powinny ( ... )
Dan w obozie pod Połańcem, dnia 7 maja 1794 roku
Tadeusz Kościuszko


Rozwój insurekcji kościuszkowskiej

W maju w Warszawie rosły napięcia rewolucyjne inicjowane przez grupę radykalnych jakobinów. 8 maja wybuchł bunt, zaś następnego pod naciskiem tłumu skazano na śmierć i stracono targowiczan - hetmana Piotra Ożarowskiego i Józefa Zabiełłę, a także marszałka Rady Nieustającej Józefa Ankiewicza i biskupa Józefa Kossakowskiego. Wydarzenia te doprowadziły do rozwiązania Rady Zastępczej Tymczasowej i powołania w jej miejsce przez Kościuszkę Rady Najwyższej Narodowej. Rada Najwyższa składała się z 8 wydziałów kierowanych przez 8 radców, mających swoje odpowiedniki w województwach. Zasiedli w niej zasiedli m.in. Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj, który kierował Wydziałem Skarbowym. Wprowadził m.in. progresyjny podatek powszechny, uruchomił mennicę i wypuścił pierwsze w Polsce bilety skarbowe stanowiące pieniądz papierowy.W maju do wojny przystąpiły Prusy. Przyłączenie do wojsk Kościuszki oddziału generała Jana Grochowskiego umożliwiło wycofanie armii rosyjskiej, blokującej drogę powstańczym wojskom do Warszawy. Bitwa pod Szczekocinami 6 czerwca 1794 roku z połączonymi wojskami prusko-rosyjskimi przyniosła insurekcji dotkliwą porażkę. Kościuszko wycofał się do Warszawy. Klęskę odniosły też wojska generała Józefa Zajączka pod Chełmem, co umożliwiło zajęcie Krakowa przez Prusaków.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 - 


  Dowiedz się więcej
1  Okupacja niemiecka na ziemiach polskich
2  Plemiona polskie
3  Przyczyny dążeń do centralizacji państwa polskiego w okresie rozbicia dzielnicowegoKomentarze
artykuł / utwór: Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: