Konfederacja targowicka i drugi rozbiór Polski
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Austria i Prusy w obawie całkowitego podporządkowania Rzeczpospolitej Rosji zażądały dla siebie korzyści terytorialnych. Austria zgodziła się na nabytki pruskie kosztem Rzeczpospolitej w zamian za późniejsze nabytki kosztem Francji (zajęta była wojną z Francją), zaś Rosja była świadoma chaosu jaki zaistniał w Polsce po wygranej targowiczan i świadomość trudności w samodzielnym kierowaniu polską polityka. W grudniu 1792 roku została podjęta ostateczna decyzja o rozbiorze Polski. 23 stycznia 1793 roku zawarto tajny rosyjsko-pruski traktat, w którym Rosja godziła się na nabytki Fryderyka Wilhelma II w Polsce w zamian za dalsze dławienie francuskiej rewolucji.

Skutki drugiego rozbioru Polski

W wyniku drugiego rozbioru Polska utraciła ok. 58 tysięcy km² na rzecz Prus - do linii: Częstochowa-Rawa Mazowiecka-Działdowo, czyli Kujawy z Inowrocławiem i Brześciem Kujawskim, Wielkopolskę z Poznaniem, Gnieznem i Kaliszem oraz część Mazowsza z Płockiem, ziemię sieradzką i łęczycką, zaś Rosja aż 250 tysięcy km² do granicy: Druji-Pińska-Chocimia - Ukrainę, Podole, Białoruś z Kamieńcem Podolskim, Bracławiem, Mińskiem i Żytomierzem, część Wołynia. Po stronie rosyjskiej znalazło się około 3 milionów mieszkańców Rzeczpospolitej, zaś po pruskiej około 1,1 miliona. Były to ziemie najbardziej rozwinięte rolniczo i ekonomicznie, a także przemysłowo. Dodatkowo umożliwiały handel czarnomorski dostarczający funduszy na utrzymanie wojska. W wyniku drugiego rozbioru Rzeczpospolita stanowiła obszar zaledwie 215 tysięcy km², który zamieszkiwany był przez około 4 miliony ludności. Generalność targowicka nie zareagowała zdecydowanie na wkroczenie wojsk pruskich do Polski. Zaprzestała początkowego nawoływania do oporu po naciskach rosyjskich, część z targowiczan wyjechała z kraju. W czerwcu 1793 roku zwołany został sejm do Grodna. Mimo obrania taktyki godzenia się na aneksje rosyjskie, zaś sprzeciwiania się planom zaborczym Prus (taktyka przyjęta w porozumieniu z królem) ostatecznie, pod naciskiem wojsk rosyjskich i aresztowaniu najaktywniejszych patriotów sejm przyjął uchwałę o cesji terytorialnej na rzecz Prus. Zgoda na rozbiór nastąpiła poprzez milczenie - marszałek sejmu Stanisław Bieliński uznał wielogodzinne milczenie za zgodę na projekt („niema” sesja sejmu). Ustalono, że władzę ma stanowić powołana konfederacja grodzieńska, przywrócono także Radę Nieustającą, co wprowadziło chaos. Na sejmie zachowano prawa dla mieszczan, zniesiono niemal całkowicie liberum veto, sejmowi, który miał się zbierać co cztery lata, odebrano inicjatywę ustawodawczą.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 - 


  Dowiedz się więcej
1  Wielka wojna 1409-1411
2  Księstwo Warszawskie (1807-1812)
3  Wojny polsko-niemieckie za panowania Bolesława ChrobregoKomentarze
artykuł / utwór: Konfederacja targowicka i drugi rozbiór Polski
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: