Polska za czasów Sejmu Wielkiego (1788-1792)
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Rzeczpospolita na granicy z Austrią wystawiła 30 tysięczną armię, której Prusy dostarczyły broń. Do planowanej wojny jednak nie doszło, ponieważ następca zmarłego w lutym 1790 roku Józefa II – Leopold II pragnął szybkiego zakończenia wojny z Turcją bez uzyskania nabytków terytorialnych. Najpierw porozumiał się z Prusami (konwencja w Reinchenbach), a następnie podpisał pokój z Turcją. Prusy straciły interes w sojuszu z Polską. Po uchwaleniu 6 września 1790 roku uchwały o integralności ziem Rzeczypospolitej Prusy straciły nadzieję na uzyskanie Gdańska i Torunia na drodze porozumienia i powróciły do koncepcji sojuszu z Rosją. W kwietniu 1791 roku zapadło ostateczne postanowienie o odrzuceniu wszelkich pertraktacji terytorialnych z Prusami.

Druga kadencja Sejmu Czteroletniego (1790-1792)

W listopadzie 1790 roku odbyły się ponowne wybory delegatów na sejm, a nowi kandydaci zostali dokooptowani do starego kompletu poselskiego i przystąpili do wcześniejszej konfederacji. Do sejmu dostało się jeszcze więcej młodych i wykształconych przedstawicieli stronnictwa patriotycznego. Zwolennicy Kołłątaja, na którego poglądy wpływ miała rewolucja francuska i postulaty radykalnego mieszczaństwa dążyli do przekształcenia ustroju państwa polskiego w burżuazyjno-szlachecki. Sytuacja międzynarodowa wymuszała przyspieszenie podejmowania decyzji. Stanisław August zawarł porozumienie z przywódcą stronnictwa patriotycznego – Ignacym Potockim, w celu potajemnego przygotowania nowej ustawy zasadniczej państwa (obejmującej całość zasadniczych spraw kraju), z ominięciem jałowych dyskusji na forum sejmu. Prace nad konstytucją przyspieszyły wiosną 1791 roku. Oprócz króla i Potockiego oraz jego współpracownika księdza Scypione`a Piattoli, na redakcję tekstu mieli wpływ Hugo Kołłątaj i Stanisław Małachowski. W marcu i kwietniu 1791 roku uchwalono dwie ustawy – o reorganizacji sejmików (pozbawienie praw politycznych "gołoty") oraz o prawach mieszczaństwa i ustroju miast. Mieszczaństwu przyznano nietykalność osobistą bez wyroku sądowego, zniesiono podział na zajęcia miejskie i szlacheckie, miastom szlacheckim przyznano prawo wyboru 24 przedstawicieli na sejmy.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 - 


  Dowiedz się więcej
1  Reformy sejmu konwokacyjnego - 1764 rok i elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego
2  Powstanie Rządu Tymczasowego RP i utrwalanie władzy komunistów
3  Wielka EmigracjaKomentarze
artykuł / utwór: Polska za czasów Sejmu Wielkiego (1788-1792)
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: