Reformy oświeceniowe za czasów stanisławowskich (do 1788 roku)
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Stan mieszczański w porównaniu z Zachodem był bardzo słabo rozwinięty, większość osad z prawami miejskimi była w rękach prywatnych i zajmowała się produkcją rolniczą (w 1791 roku tylko 16 miast miało powyżej 5 tysięcy mieszkańców – Warszawa – 100 tysięcy, Gdańsk 40 tysięcy, Kraków i Wilno po 20 tysięcy). W dużych miastach tworzyła się nowa warstwa społeczna – inteligencja (lekarze, prawnicy, artyści, dziennikarze oraz nauczyciele, pracownicy administracji i wojskowi), która swą rolę odegrała w czasach Sejmu Czteroletniego. Sytuacja chłopów nie zmieniła się prawie wcale, jedynie w dobrach królewskich i niektórych magnackich ograniczano poddaństwo, starając się zamieniać pańszczyznę na czynsz pieniężny. W 1768 roku zniesiono przywilej panów prawa życia i śmierci w stosunku do poddanych.

Rola mecenatu kulturalnego Stanisława Augusta

O ile polityka prowadzona przez Stanisława Augusta może być do dzisiejszego dnia dyskusyjna, o tyle jego wpływ na rozwój oświeceniowej kultury jest nie do przecenienia. Przede wszystkim król zgromadził wokół siebie najwybitniejszych uczonych i artystów krajowych, sprowadzał także przedstawicieli oświecenia z innych krajów. Jedną z pierwszych decyzji było zainicjowanie przez króla w 1765 roku wydawania czasopisma „Monitor”, ukazującego się do 1785 roku, które rozpowszechniały oświeceniowe prądy racjonalizmu i tolerancji religijnej. Do historii przeszły organizowane obiady czwartkowe na których spotykali się wybitni artyści i literaci. Poniatowski był prekursorem wielu prac urbanistycznych, architektonicznych, rzeźbiarskich i malarskich, głównie w stolicy (klasycyzm stanisławowski).

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 - 


  Dowiedz się więcej
1  Polski marzec 1968
2  Polityka zewnętrzna Kazimierza Wielkiego - 1333-1370
3  Społeczeństwo polskie w XVI wiekuKomentarze
artykuł / utwór: Reformy oświeceniowe za czasów stanisławowskich (do 1788 roku)
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: