Pierwszy rozbiór Polski
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Ustanowienie komisji, nad edukacją młodzi narodowej szlacheckiej dozór mającej 24 X 1773
Ustanawiamy komisją, w Warszawie odprawować się mającą, do edukacji młodzi szlacheckiej pod protekcją J. Król. Mość [...], do której wyznacza się wymienionych czterech senatorów i czterech ze stanu rycerskiego. Ta komisja pod prezydencją Ignacego Massalskiego, biskupa wileńskiego, lub in absentia** jego pod prezydencją pierwszego in ordine*** komisarzów odprawiać się będzie. Funkcja komisarzów, teraz wyznaczonych, do sejmu ordynaryjnego w roku da Bug 1780 trwać ma, a na ów czas, gdy się stanom Rzczpltej tak zdawać będzie, ciż sami potwierdzeni, albo odmienieni, per sexennium**** też funkcją sprawować będą.
* Tajnym głosowaniem.
** W nieobecności.
*** W porządku.
**** Przez sześciolecie.


Sejm odebrał królowi polskiemu prawo nominacji starostów, które miały być obsadzane w drodze licytacji. Pozbawiono go prawa powoływania ministrów i senatorów oraz nominacji oficerów. Do życia powołano Radę Nieustającą, która miała być organem zależnym od sejmu, kierowanym w intencji Rosji przez jej ambasadorów. Rada składała się z tzw. konsyliarzy wybieranych przez sejm na dwa lata. Przewodniczącym Rady był król, jednak musiał stosować się do zdania większości. Powołany organ w którym zasiadało 18 posłów i 18 senatorów, miał składać się z pięciu departamentów (Interesów Cudzoziemskich, Policji, czyli Dobrego Porządku, Wojska, Sprawiedliwości i Skarbu) zajmujących się poszczególnymi sferami państwowymi, kierowanymi przez ministrów-specjalistów. Powołanie Rady miało osłabić pozycję Stanisława Augusta, jednak stanowiła pierwszy od wielu lat sprawny organ władzy wykonawczej.Sejm przywrócił także cło generalne oraz zreformowany i jednolity podatek – podymne. Dochody z ceł i podatków miały być przeznaczone na utrzymanie 30 tysięcznej armii. Gwarancje wprowadzenia uchwał złożyły trzy państwa rozbiorowe.

Sejm rozbiorowy ratyfikował także w marcu 1775 roku traktaty handlowe, mające wielki wpływ na przyszłość polskiej gospodarki. Najbardziej niekorzystny zawarto z Prusami, które kontrolowały wszelkie drogi handlowe z Polski na Zachód (Śląsk, ujście Wisły bez Gdańska). Cła na towary eksportowane były bardzo wysokie, natomiast na wyroby pruskie stosunkowo niskie.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 - 


  Dowiedz się więcej
1  Polska droga do zjednoczonej Europy
2  Reformy sejmu konwokacyjnego - 1764 rok i elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego
3  Przyczyny wybuchu II wojny światowejKomentarze
artykuł / utwór: Pierwszy rozbiór Polski
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: