Pierwszy rozbiór Polski
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Utwierdzeni generalne konfederacji
Wszem wobec w państwach Naszych Koronnych i W. Księstwie Lit., tudzież w prowincjach, do nich należących, obywatelom wiadomo czynimy: iż, zważywszy nierozerwalną jedność stanów skonfederowanych, końcem dojścia teraźniejszego sejmu uczyniona, tudzież pobudki tychże stanów, w aktach konfederacji dnia 16 miesiąca kwietnia zdziałanych i do księgi grodzkich warszawskich do dnia 20 tegoż miesiąca podanych, deklarujemy, iż do związku wzwyż wyrażonego przystąpiwszy, tęż konfederację wspólnie z stanami Rzczpltej stwierdzamy; który to sejm i konfederację potąd trwając mieć chcemy, pokąd traktat z potencjami sąsiedzkimi względem pretensjach, do państwa Rzczpltej mianach, forma rządów i wszystkie interesa, decyzji sejmu teraźniejszego potrzebujące, zakończone nie będą.
Ustanowienie Rady Nieustającej
Ponieważ rada przy boku Naszym dawniej Rzczpltej miał miejsce, jako mamy tego dowody w dawniejszych, które o niej wspominają, więc ustawiamy Radę Narodową przy boku Naszym, z trzech stanów złożoną: tj. Nas króla, senatu i stanu rycerskiego, a to do czynności podług niżej przepisanych artykułów. Objaśnienie funkcji, powinnościach, prerogatywach osób, składających Radę Nieustającą: Najjaśn. Król, jako głowa narodu i pierwszy stan, reprezentujący powagę majestatu Rzczpltej, będzie zwoływać, jak się praktykowało, przez uniwersały w czasach, prawem przepisanych, sejmy ordynaryjne, zasięgając zawsze zdanie Rady Nieustannej w materiach, które na sejmach traktowane będą, jako to dawniej działo się za radą senatu, która odtąd nie będzie zwoływana. Również zwoływać będzie sejmy ekstraordynaryjne, uznające ich potrzebę przez siebie lub za naleganiem o to Radę Nieustającej, której żądaniu i większości głosów króla sprzeciwić się nie będzie mógł. Wszystkie prawa, konstytucje sejmowe, dekreta, przywileje i akta publiczne pod imieniem królewskim wychodzić będą, jak się dotąd praktykowano. Jego Kr. Mość zaś z swojej strony pozwala i ustępuje ze siebie prerogatyw królewski, niżej wyrażonych:
1. Król obierać i przywilejować będzie biskupów, wojewodów, kasztelanów i ministrów jednego z trzech kandydatów, per vota secreta* przez Radę Nieustającą obranych.
2. Prócz wyżej wyrażonego artykułu, w ręku samego króla zostanie szafunek wszelkich urzędów duchownych i cywilnych bez najmniejszego zmniejszania, wyjąwszy tylko komisarzów marszałkowskich, wojskowych, asesorskich i skarbowych, które dotąd w przeciągu od sejmu do sejmu wyznaczał.
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 - 


  Dowiedz się więcej
1  Zabór rosyjski po upadku powstania styczniowego
2  Rewolucja 1905-1907 w Królestwie Polskim
3  Rola Kościoła katolickiego w czasach socjalizmuKomentarze
artykuł / utwór: Pierwszy rozbiór Polski
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: