Pierwszy rozbiór Polski
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Katarzyna II - Uzasadnienie rozbioru Polski
(…) Podjęte środki umożliwiały i zabezpieczały przeprowadzenie wolnej i legalnej elekcji, panującego obecnie Stanisława Augusta, jak również niektórych korzystnych reform. Wszystko zwiastowało Polsce i jej sąsiadom stały pokój na przyszłość. Niestety jednak, podczas gdy można było oczekiwać jak najpomyślniejszego rozwoju, właśnie w tym czasie duch niezgodny zawładnąwszy częścią narodu, zniszczył w jednej chwili wszystkie te nadzieje. Obywatele powstali jedni przeciw drugim. Frakcje uzurpowały sobie legalną władzę i nadużywały jej wbrew prawom i bezpieczeństwu publicznemu. Wszystko zostało zniszczone, prawo, porządek, handel a nawet rolnictwo (…). Tyle więc powodów o ogromnym znaczeniu nie pozwalają JKM Królowi pruskiemu i JCW Cesarzowej Wszechrosji zwlekać dłużej w zajęciu zdecydowanego stanowiska w tych krytycznych okolicznościach. Te potęgi ustaliły zgodnie, że należy działać niezwłocznie, by doprowadzić do pokoju i porządku w Polsce i utrwalić na solidarnych podstawach dawne konstytucje tego państwa i wolności jego narodu. (…) Zapobiegając w tej chwili ruinie i rozkładowi tego państwa (…) mają równocześnie poważne pretensje do niektórych posiadłości Rzeczypospolitej. Nie mogą, więc ich zaniedbać i zdać na los wydarzeń. Uzgodnili więc i postawili między sobą, by ujawnić ich zadawnione pretensje i ich słuszne prawa do tych części Rzeczypospolitej, które każdy z nich gotów jest udowodnić (…).


 • Rosja otrzymała w wyniku rozbiorów największą część terytorium Rzeczpospolitej – 92 tysiące km² oraz z 1,3 miliona ludności. Na obszar ten składały się województwa inflanckie, witebskie, mścisławskie, część połockiego i mińskiego (ziemie dzisiejszej Białorusi pomiędzy Dżwiną, Drucią i Dnieprem). Nie był to rozwinięty gospodarczo obszar, dlatego dla caratu stanowił drugorzędne znaczenie.

 • Prusy zagarnęły 32 tysiące km² z 580 tysiącem ludności. Składały się na to kluczowe ze względów gospodarczych i strategicznych tereny (ujście Wisły, dostęp do morza) województw: pomorskiego, malborskiego, chełmińskiego oraz części Wielkopolski i Kujaw (bez Torunia). Także Warmia (warmińskie księstwo biskupie) znalazła się w granicach Prus. Przy Polsce został oddzielony od reszty kraju Gdańsk.


 • strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 - 


    Dowiedz się więcej
  1  Podwójna elekcja 1733 roku i wojna sukcesyjna polska
  2  Wojny polsko-szwedzkie (do 1635 roku)
  3  Panowanie Augusta II Mocnego (1697-1733)  Komentarze
  artykuł / utwór: Pierwszy rozbiór Polski
  Linia   Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
   Linia

   Imię:
   E-mail:
   Tytuł:
   Komentarz: