Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795) do 1788 roku
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Kolejne reformy w duchu oświeceniowego monarchizmu możliwe były dzięki zbliżeniu stronnictwa konfederatów barskich i króla, dzięki widocznym zmianom w reformowanych dziedzinach życia społecznego oraz dzięki wycofaniu armii rosyjskiej z Polski (1780 rok) dzięki staraniom Poniatowskiego. Opierały się one głównie na ograniczeniu roli magnatów, modernizacji instytucji państwowych oraz działaniach na polu oświaty i kultury. Jedną z głównych kwestii było podporządkowanie Kościoła katolickiego państwu (pierwsze próby ograniczenia wpływu Rzymu na hierarchię polską podjął w 1767 roku prymas Gabriel Podolski, jednak Rosja sprzeciwiała się im). Odrzucona przez sejm koncepcja Andrzeja Zamoyskiego zakładała poddanie bulli papieskich kontroli rządu, podporządkowanie zakonów władzy polskich biskupów, ograniczenie przyjęć do klasztorów oraz zapisów testamentowych na rzecz Kościoła. Zmiany w kościele przeprowadził prymas Michał Poniatowski (brat króla), zarządzając sekularyzację wielu klasztorów, przekonując duchownych do działalności oświatowej i administracyjnej, które umożliwiały wprowadzenie reform oświatowych i gospodarczych. Nie udało się przyjąć projektu kodyfikacji obowiązujących praw przygotowanych od 1776 roku przez komisję pod kierownictwem Andrzeja Zamoyskiego (zwiększenie uprawnień mieszczaństwa, opieka państwa nad chłopami, wzmocnienie władzy centralnej).

Pod koniec lat osiemdziesiątych doszło do wzmożonej krytyki króla przez stronnictwa magnackie. Poparcie udzielone królowi przez carycę Katarzynę II na spotkaniu w 1787 roku w Kaniowie rozbiło jednak jedność opozycji.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 - 


  Dowiedz się więcej
1  Osadnictwo na prawie niemieckim w średniowiecznej Polsce
2  Panowanie Kazimierza Jagiellończyka (1447-1492)
3  Funkcjonowanie Królestwa Polskiego (1815-1830)Komentarze
artykuł / utwór: Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795) do 1788 roku
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: