Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795) do 1788 roku
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
We wrześniu 1773 roku zostały ratyfikowane przez sejm traktaty rozbiorowe. Obrady przeciągnęły się do kwietnia 1775 roku, podczas których trwała grabież dóbr pojezuickich i odebranych Stanisławowi Augustowi królewszczyzn.

Sejm odebrał królowi polskiemu prawo nominacji starostów, które miały być obsadzane w drodze licytacji. Pozbawiono go prawa powoływania ministrów i senatorów oraz nominacji oficerów. Do życia powołano Radę Nieustającą, która miała być organem zależnym od sejmu, kierowanym w intencji Rosji przez jej ambasadorów. Rada składała się z tzw. konsyliarzy wybieranych przez sejm na dwa lata. Przewodniczącym Rady był król, jednak musiał stosować się do zdania większości. Powołany organ w którym zasiadało 18 posłów i 18 senatorów, miał składać się z pięciu departamentów (interesów cudzoziemskich, policji, czyli dobrego porządku, wojska, sprawiedliwości i skarbu) zajmujących się poszczególnymi sferami państwowymi, kierowanymi przez pojedyncze osoby.

Sejm rozbiorowy ratyfikował także w marcu 1775 roku traktaty handlowe, mające wielki wpływ na przyszłość polskiej gospodarki. Najbardziej niekorzystny zawarto z Prusami, które kontrolowały wszelkie drogi handlowe z Polski na Zachód (Śląsk, ujście Wisły bez Gdańska). Cła na towary eksportowane były bardzo wysokie, natomiast na wyroby pruskie stosunkowo niskie. W 1773 roku do życia powołano podlegającą bezpośrednio królowi Komisję Edukacji Narodowej, która miała przejąć na cele oświatowe pojezuicki majątek.

Współrządy królewsko-ambasadorskie (1775-1788)

Po zakończeniu obrad sejmu rozbiorowego decydującą rolę w podejmowaniu decyzji państwowych mieli król polski oraz ambasador Rosji – Otto von Stackelberg. Sejm z 1776 roku kontynuował i rozwijał reformy porozbiorowe. Rada Nieustająca, złożona ze stronników króla, została przekształcona w sprawnie działający organ władzy centralnej, a jej kompetencje zostały rozszerzone. Król powołał prywatny Gabinet Królewski z wyspecjalizowanymi kancelariami sprawującymi nadzór nad organami rządowymi. Zredukowano także do minimum kompetencje hetmanów i wprowadzono odrębna administrację skarbową. Zreformowano osiemnastotysięczną armię, między innymi rozbudowując kawalerię. Departament Policji pilnował porządku w miastach, a także zajmował się służbą zdrowia, zaś Komisja Edukacji Narodowej opracować miała plan zmiany w szkolnictwie.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 - 


  Dowiedz się więcej
1  Przyczyny wybuchu II wojny światowej
2  Elekcja i polityka zagraniczna Stefana Batorego (1576-1586)
3  Panowanie Jana III SobieskiegoKomentarze
artykuł / utwór: Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795) do 1788 roku
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: