klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Po śmierci Augusta III w październiku 1763 roku stronnictwo Czartoryskich zwróciło się o pomoc do Rosji. Caryca Katarzyna II zgodziła się jej udzielić, jednak za cenę rezygnacji Familii z radykalnej naprawy Rzeczypospolitej i wzmocnienia roli sejmu. Jako nowego króla władczyni widziała nie kandydata stronnictwa prorosyjskiego Adama Kazimierza Czartoryskiego, lecz stolnika litewskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego (na kandydaturę zgodziły się Prusy w zamian za utrzymanie w Rzeczpospolitej chaosu). Przeciwne Poniatowskiemu stronnictwo hetmańskie nie posiadało silnego kandydata (pretendowali - skłóceni synowie Augusta III, hetman Branicki) Katarzyna II wysłała do Polski 30 tysięczny korpus wojsk, a także wydała pół miliona rubli na korupcję posłów i polityków. Przeciwnicy Familii, na których czele stali hetman wielki Jan Klemens Branicki i Karol Radziwiłł „Panie Kochanku” opuścili Polskę szukając pomocy u państw ościennych.

Sejm konwokacyjny, któremu przewodniczył Andrzej Kazimierz Czartoryski obradował od 7 mają do 23 czerwca 1764 roku i uchwalił przeszło 180 konstytucji. Wprowadzono porządek do sposobu sejmowania (regulamin obrad), a także zasadę głosowania większością głosów nad uchwałami dotyczącymi skarbu. Posłowie stali się niezależni od sejmików poprzez zakaz przysięgania na instrukcje sejmikowe. Na sejmikach deputackich i elekcyjnych w Koronie zniesiono zasadę liberum veto. Zawiązano pod koniec obrad konfederację generalną, która umożliwiła skuteczny przebieg sejmu elekcyjnego oraz koronacyjnego (grudzień 1764) oraz kolejnego sejmu zwołanego w 1766 roku (podczas trwania konfederacji generalnej głosowano większością głosów, wykluczało to wykorzystanie liberum veto). Sukcesem sejmu konwokacyjnego było zdecydowane uszczuplenie roli i wpływów magnaterii. Odebrano jej możność hamowania i zrywania sejmów i sejmików oraz pozbawiono wpływu na sprawy skarbu i wojska. Powołano wybierane przez sejm dwie komisje skarbowe (dla Korony i Litwy) oraz Komisję Wojskową Koronną (dla Litwy na sejmie koronacyjnym). Ponadto zniesiono prywatne cła i myta, wprowadzono cło generalne opodatkowano szlachtę mającą domy w miastach.

strona:   - 1 -  - 2 - 


  Dowiedz się więcej
1  Rewolucja 1905-1907 w Królestwie Polskim
2  Powstanie i rozwój folwarku szlacheckiego w Polsce
3  Legiony Polskie - udział w wojnach napoleońskich (1797-1802)Komentarze
artykuł / utwór: Reformy sejmu konwokacyjnego - 1764 rok i elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego
    Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)


    Imię:
    E-mail:
    Tytuł:
    Komentarz: