Polska w okresie wielkiej wojny północnej (1700-1721)
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Geneza wojny północnej

W związku z klęską polityki antytureckiej August II włącza się w konflikt o dominium Maris Baltici, zawierając sojusz z Danią, Rosją i Brandenburgią przeciw słabnącej Szwecji (Liga Północna). Polska w tym konflikcie jest przedmiotem, nie podmiotem. Nowy król polski dąży do uzyskania dziedzicznego księstwa w Inflantach oraz budowy absolutyzmu Wettinów w Saksonii i Polsce. Rosja z kolei dąży do odebrania Szwecji Inflant, wykorzystując fakt iż władzę w Szwecji objął piętnastoletni, obdarzony wybitnym talentem wojskowym - Karol XII (1697).

Przebieg wojny północnej

W lutym 1700 roku August II atakuje wojskami saskimi Szwecję. Brak zgody polskiej szlachty na wojnę wzbudza jej silny opór i sprzeciw włączenia Rzeczpospolitej do wojny. Król Szwedzki Karol XII dzięki poparciu Anglii i Holandii doprowadza do wycofania Danii z wojny, udaremnia zamach Sasów na Rygę i wygrywa z Rosjanami nad Narwą. Po kolejnym zwycięstwie pod Rygą w 1701 roku uderza na Polskę, podporządkowując sobie główne miasta Korony (po zwycięstwie nad Sasami pod Pułtuskiem i pod Kliszowem) i wykorzystując do swych celów antykrólewską opozycję. Przeciwnicy saskiego elektora na konfederacji generalnej w Warszawie w 1704 roku, postanawiają o detronizacji Augusta II, zaś na nowego władcę wybierają Stanisława Leszczyńskiego (pierwotny kandydat Jakub Sobieski jest więziony przez Augusta II). Podpisany ze Szwecją w Warszawie traktat sojuszniczy w 1705 roku podporządkowywał cały kraj Karolowi XII, ponadto oddawał mu Kurlandię i nakazywał zrzeczenia się pretensji do Inflant. Na wieść o tym po stronie Augusta II opowiedziały się liczne lokalne konfederacje, wraz z generalną zawiązaną w Sandomierzu, która w 1704 roku podpisała traktat sojuszniczy w Narwie z Rosją (zapoczątkowało to uzależnienie przez kolejne dziesięciolecia Polski od carów). Około 40 tysięczne oddziały konfederatów stanęły po stronie Rosji w walce z Karolem XII i Stanisławem Leszczyńskim.

Stronnictwa konfederatów niszczyły dobra swych przeciwników, poprzez grabież, przemarsz wojsk czy liczne rekwizycje. W kolejnych latach Szwedzi odnoszą sukces nad saskimi wojskami pod Wschową, zaś Rosjan wypierają z Grodna. Okupacja Saksonii przez Szwedów spowodowała we wrześniu 1706 roku podpisanie pokoju w Altranstdt, oznaczającego abdykację Augusta II w Rzeczpospolitej (konfederaci sandomierscy ogłosili bezkrólewie) i koronację Stanisława Leszczyńskiego. Podpisanie pokoju nie kończy działań zbrojnych (klęska Szwedów pod Kaliszem w 1706 roku).

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 - 


  Dowiedz się więcej
1  Okupacja niemiecka na ziemiach polskich
2  Ustrój Królestwa Polskiego (1815-1830)
3  Sytuacja społeczeństwa polskiego w przededniu wybuchu II wojny światowejKomentarze
artykuł / utwór: Polska w okresie wielkiej wojny północnej (1700-1721)
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: