Panowanie Augusta III (1733-1763)
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
W swoim programie Familia zakładała wprowadzenie głosowania nad uchwałami sejmowymi zwykłą większością głosów. Opowiadała się za dwuletnią kadencją sejmu, odsunięciem od udziału w sejmikach biedoty szlacheckiej i odebrania sejmikowym instrukcjom wiążącego charakteru. Pragnęła ograniczenia uprawnień ministrów królewskich (zwłaszcza podskarbich), a urząd hetmański zdecydowana była znieść całkowicie.

Planowano zrównanie izby poselskiej i senatu, utworzenie kolegialnych organów władzy wykonawczej odpowiedzialnej przed sejmem. Reformy przewidywały ingerencję państwa w sprawy handlu, rolnictwa, oświaty oraz wojska.

Inne reformy proponował stolnik litewski Stanisław Poniatowski (polski poseł w Petersburgu). Swe plany opierał na dziele Monteskiusza. W duchu monarchizmu pragnął rozgraniczenia władzy ustawodawczej i wykonawczej. Chciał umocnienia prerogatyw króla, między innymi przez podporządkowanie mu władzy wykonawczej w postaci królewskiej rady. Postulował również dziedziczność tronu.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 - 


  Dowiedz się więcej
1  Hołd Pruski
2  Pierwsze państwa słowiańskie
3  Reformy oświeceniowe za czasów stanisławowskich (do 1788 roku)Komentarze
artykuł / utwór: Panowanie Augusta III (1733-1763)
Linia

  • Polecam tę stronę.Ciekawe informacje można tu znalezć.:)
    Diana (milena20140 {at} wp.pl)Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Linia

Imię:
E-mail:
Tytuł:
Komentarz: