Panowanie Augusta III (1733-1763)
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Za panowania Augusta III mocarstwom europejskim (Prusy i Rosja oraz Austria i Francja), mimo często sprzecznych interesów, zależało na utrzymaniu słabości Rzeczypospolitej, wstrzymaniu reform oraz konfliktowaniu zwalczających się wewnętrznych stronnictw. Do upadku Polski przyczyniało się również przekonanie krajowych magnatów i szlachty o tym, że brak reform w kraju jest gwarantem nienaruszalności jego granic („Polska nierządem stoi”). August III nie ingerował w sprawy polskie, we wszystkim był podległy Rosji. W przeciwieństwie do ojca nie próbował wzmocnić swojej władzy, a wręcz przeciwnie – niechętnie odnosił się do proponowanych reform administracyjnych i skarbowych.

Po elekcji Augusta III w Rzeczpospolitej wykształciły się dwa silne stronnictwa skupione wokół magnatów – Czartoryskich i Potockich. Do pierwszej „partii” - Familii należeli – Stanisław Poniatowski (ojciec późniejszego króla Polski), jego szwagrowie Michał i August Czartoryscy oraz biskup Andrzej Załuski. Mimo iż wcześniej popierali oni Leszczyńskiego szybko związali się z Rosją, której zależało na umocnieniu wpływów w Rzeczpospolitej (car Piotr I zaangażował się w konflikt z Turcją, umacniał wpływy w Danii i Szwecji). Familia pragnęła odzyskać urzędy utracone w wyniku elekcji Wettina, dlatego początkowo, dbając o interesy Petersburga, sprzeciwiała się wymaganej przez szlachtę reformy - aukcji, czyli zwiększenia liczebności polskiej armii.Stronnictwo Potockich (stronnictwo „hetmańskie”) z kolei, wspierane było ze strony Francji, której także zależało na utrzymaniu status quo w Europie Środkowej. Trzecim, najmniej wpływowym, było stronnictwo skupione wokół króla (Flemming, Brhl) występujące przy okazji forsowania interesów saskich w imieniu polskich magnatów. Król pruski Fryderyk II w sprawie polskiej uzależniony był od zdania Rosji, jednak także na własną rękę dążył do skłócenia dwóch dominujących stronnictw, wzmagał uprzedzenia przed absolutystycznymi zapędami Wettinów i ich próbom uczynienia z tronu Rzeczpospolitej tronu dziedzicznego. Interesy Prus i Rosji w Polsce ustalone zostały w traktatach z 1740 i 1743 roku, które między innymi gwarantowały ochronę polskich wolności, zasadę liberum veto.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 - 


  Dowiedz się więcej
1  Konflikty polsko-krzyżackie XIV-XV wiek
2  Tworzenie się nowej władzy na ziemiach polskich. Manifest i działalność PKWN
3  Panowanie Zygmunta III Wazy (1587-1632)Komentarze
artykuł / utwór: Panowanie Augusta III (1733-1763)
Linia

  • Polecam tę stronę.Ciekawe informacje można tu znalezć.:)
    Diana (milena20140 {at} wp.pl)Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
Linia

Imię:
E-mail:
Tytuł:
Komentarz: