Panowanie Augusta II Mocnego (1697-1733)
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Kolejne ingerencje państw ościennych w wewnętrzne sprawy Rzeczpospolitej nastąpiły w związku z chorobą i śmiercią Augusta II Mocnego. Dyplomacja rosyjska ożywiła się w związku z aktywnością Francji obawiającej się wzrostu potęgi Rosji (1726 rok – sojusz Petersburga i Wiednia) oraz sukcesów Habsburgów nad Turcją. Król Francji Ludwik XV zaczął popierać na przyszłego króla Polski Stanisława Leszczyńskiego w 1724 roku, co zaowocowało jego ślubem z córką eks-króla. Takiej decyzji nie popierały Rosja i Austria, dlatego w 1732 roku by nie dopuścić do wyboru Leszczyńskiego lub do przejęcia korony polskiej przez syna Augusta II Mocnego zawarły układ za pośrednictwem rosyjskiego dyplomaty Karla Gustawa von Lwenwolda. Ich kandydatem był portugalski infant. Do porozumienia państwa te wciągnęły także Prusy, a sojusz trzech dworów, nazywany traktatem trzech czarnych orłów zawarty został 13 grudnia 1732 roku.
Traktat Lwenwolda z 1732 roku
[Trzy mocarstwa postanowiły] użyć wszelkich środków zgodnych z polską konstytucją, aby na elekcji wybrano króla, który byłby w stanie utrzymać pokój i dobre stosunki z sąsiadującymi państwami; doświadczenie wykazało, że francuska partia w Polsce wznieca ciągle niepokoje przeciw cesarzowi i królowi pruskiemu, a równocześnie intrygami w Konstantynopolu zagraża Rosji […] W Polsce może powstać stronnictwo popierające Stanisława i podburzające do czynów bezprawnych i przeciwnych postanowieniom Rzeczypospolitej [na mocy konstytucji sejmowych Leszczyński został ogłoszony banitą, a co za tym idzie nie mógł piastować urzędów] sojusznicy przeto zobowiązują się w czasie elekcji wystawić na polskich granicach armie, nie w celu narzucenia wyboru siłą orężną, lecz aby ochraniać polską wolność od wszelkiego skrępowania ze strony państw postronnych.
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 - 


  Dowiedz się więcej
1  Wojny polsko-tureckie
2  Słowianie – pochodzenie i rozwój
3  Polityka w latach 1956-1970 – czasy realnego stalinizmuKomentarze
artykuł / utwór: Panowanie Augusta II Mocnego (1697-1733)
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: