Panowanie Jana III Sobieskiego
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Wybór w 1669 roku na króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego związanego z Habsburgami spowodował zaostrzenie konfliktu z Turcją. Po podpisaniu haniebnego dla Polski pokoju w Buczaczu w 1672 roku w obronie partii prohabsburskiej zawiązała się konfederacja gołąbska, jednocześnie została zawiązana profrancuska konfederacja szczebrzeszyńska, żądająca detronizacji króla Michała. Zagrożenie tureckie zapobiegło wybuchowi wojny domowej.

Na początku 1674 roku po śmierci Michała Korybuta-Wiśniowieckiego, na wieść o zwycięstwie pod Chocimiem wybrano Jana III Sobieskiego na nowego władcę. Nowy król został wybrany jako kandydat Francji.
Józef Ignacy Kraszewski - O elekcji Jana III Sobieskiego
(...) I po cóż bohatera tego szukać mamy za granicami naszymi, a do cudzych uciekać się bogów, gdy w swoim gnieździe mamy jedynego człowieka, wodza, który już dowody dał męstwa, rozumu i dzielności. Przerwano mu wołaniem – Piast! Piast! Jabłonowski coraz goręcej ciągnął dalej, zalecając już Sobieskiego i przypominając zwycięskie jego bitwy: Słobodyszcze, Podhojce, Chocim. Ledwie mu dokonać dano, tak wszyscy jednogłośnie wołać zaczęli:
- Vivat Piast, Vivat Joannes!...
Wszystkie... mowy, krzyki radosne nawoływania się, spory zabrały czasu do wieczora ( ...) Za czym, gdy już mrok padał coraz gęstszy, wszyscy się z pola rozjeżdżać zaczęli, ale hetmanowi towarzyszył orszak ogromny z okrzykami, a wszyscy go, mimo wzdrygania się jego, królem już zwali ( ... )Przez te dni przyszła królowa chodziła w gorączce, bo wdowa po Michale, która naprzód z Lotaryńskim chciała panować, potem gotowa była Francuza poślubić, na ostatek teraz z pomocą Paców powzięła szaloną myśl aby sejm Sobieskiemu kazał się z żoną rozwieść, a ją poślubić. Ukrywano to przed hetmanową, ale przed nią żadna się intryga utaić nie mogła. Trzeba było widzieć jej wściekłość, gdy się dowiedziała o tym. Próżno hetman klęcząc z palcami złożonymi poprzysięgał jej, że prędzej się korony zrzecze, niż sobie warunek taki da narzucić, ona... nie uspokoiła się dopóki... pacta conventa nie zostały spisane i poprzysiężone... a nie odetchnęła aż Te Deum odśpiewano i Jana uroczyście królem okrzyknięto ( ... )A co to był za człowiek! Gdyby nie ta jedna jego słabość dla żony... bez skazy bohaterem swego wieku i narodu nazwać by go można. Do czegokolwiek się wziął, w każdą sprawę serce wkładał, a to jest największa w świecie rzecz. Na wojnie cały był żołnierzem, życia sobie nie ważąc wcale, na polowaniu tak samo łowcem był namiętnym, z uczonymi rozprawiając, co niezmierne lubił, gotów był całą noc na dyskusjach spędzić, o spoczynku, jedle i napitku zapominając, na ostatek, tak samo i w tym nieszczęsnym kochaniu miary nie było u niego. Pomimo że go pierwszym bohaterem swojego wieku głoszono, dumy nie miał najmniejszej, a kondycji swej ludzkiej nie zapomniał; pobożny, modlił się gorąco, duchownych szanował, a przez to jednak, z Tatarami, z Żydami poufale obcując, nigdy ich wiary nie tknął. Dla służby pan najlepszy, a komu przyjacielem był, temu do żywota wiernym pozostał.


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 - 


  Dowiedz się więcej
1  Panowanie Władysława Hermana (1079-1102)
2  Zabór pruski, Rzeczpospolita Krakowska i Galicja (1815-1846)
3  Działalność zjednoczeniowa Władysława ŁokietkaKomentarze
artykuł / utwór: Panowanie Jana III Sobieskiego
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: