Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
W Prusach Książęcych w 1640 roku na tron wstępuje Fryderyk Wilhelm. Za przedłużenie na trzy lata prawa ściągania ceł z portów Prus Książęcych (od 1638 roku) Władysław IV nadaje Fryderykowi Wielkiemu (Wielkiemu Elektorowi) inwestyturę w 1641 roku i uznaje go za księcia pruskiego. Władca Prus, wykorzystując słabość Rzeczpospolitej, w 1646 roku znosi opłatę celną na rzecz Polski i zaczyna swobodnie dysponować dochodami portowymi.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 - 


  Dowiedz się więcej
1  Panowanie Augusta II Mocnego (1697-1733)
2  Armia Polska w ZSRR
3  Legiony Polskie - udział w wojnach napoleońskich (1797-1802)Komentarze
artykuł / utwór: Wojny polsko-szwedzkie (do 1635 roku)
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: