Hołd Pruski
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Przyczyny

Wielcy mistrzowie krzyżaccy, którzy od zawarcia II pokoju toruńskiego w 1466 roku zmuszeni byli składać hołd lenny królowi Polski unikają wypełniania swoich obowiązków. Krzyżacy na swych przywódców starają się wybierać kandydatów pochodzących z księstw Rzeszy (Fryderyk saski, Albrecht Hohenzollern, siostrzeniec króla Zygmunta I), mając nadzieję na uniezależnienie się od Polski. W swych dążeniach uzyskują wsparcie Moskwy, która od początku XVI wieku prowadzi politykę rewindykacji ziem ruskich (współpraca z Krzyżakami ośmieliła ich do ataku na Smoleńsk przez Wasyla III, mimo zwycięstwa litewskich wojsk w bitwie pod Orszą w 1514 roku, car zachował zajęte tereny).

Krzyżacy wsparcie mają również u Habsburgów, przede wszystkim u cesarza Maksymiliana I. Niekorzystny dla polski sojusz zostaje rozbity dzięki układom wiedeńskim z 1515 roku między Zygmuntem I Starym a cesarzem Maksymilianem Habsburgiem. Ustalono, że Habsburgowie wycofają się z popierania Zakonu i Wielkiego Księstwa Moskiewskiego w zamian za możliwość objęcia tronu czeskiego i węgierskiego w razie wygaśnięcia rządzącej tymi krajami linii Jagiellonów. W grudniu 1519 dochodzi do wybuchu wojny i działań zbrojnych w południowej i zachodniej części Prus krzyżackich, do których doszły ruchy okrętów gdańskich na Bałtyku. W maju 1520 roku polskie wojska docierają pod Królewiec, jednak Albrecht dzięki pomocom wojsk zaciężnych z Rzeszy przejmuje inicjatywę – starcia przenoszą się na Warmię, do zachodniej Wielkopolski i w rejon Gdańska. Mimo śmiałych działań Albrechta wojska polskie zyskiwały przewagę.

W kwietniu 1521 roku podpisano rozejm toruński, zapowiadający rokowania pokojowe przy pośrednictwie cesarza Karola V i króla Węgier i Czech Ludwika Jagiellończyka. Do mediacji nie doszło, zaś Marcin Luter doradzał Albrechtowi założenie państwa świeckiego. Albrecht dążył do podpisania traktatu z Polską, obawiając się hegemonii cesarza Karola V w Europie po bitwie pod Pawią (24 lutego 1525), który mógłby dyktować swoje warunki jako opiekun Albrechta. Polska mogła go przed tym uchronić, także przed roszczeniami pozostałych członków zakonu krzyżackiego.

8 kwietnia 1525 roku dochodzi do podpisania traktatu krakowskiego pomiędzy królem Polski Zygmuntem I Starym a wielkim mistrzem krzyżackim Albrechtem Hohenzollernem, zaś 10 kwietnia 1525 roku dochodzi do złożenia uroczystego hołdu lennego na rynku w Krakowie.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 - 


  Dowiedz się więcej
1  Kampania wrześniowa
2  Elekcja i polityka zagraniczna Stefana Batorego (1576-1586)
3  Konflikt o InflantyKomentarze
artykuł / utwór: Hołd Pruski
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: