Polska za Jana I Olbrachta i Aleksandra Jagiellończyka (1492-1506)
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Po śmierci Kazimierza Jagiellończyka w 1492 Jagiellonowie zasiadali roku na czterech tronach europejskich:
 • Władysław był królem Czech (1471-1516) i Węgier (1490-1516);

 • Jan Olbracht został wybrany na króla Polski (1492-1501);

 • Aleksander Jagiellończyk był wielkim księciem Litwy (1492-1506).

Pozostali jego synowie to Fryderyk Jagiellończyk – biskup krakowski, arcybiskup gnieźnieński i kardynał oraz Zygmunt Jagiellończyk nieposiadający uposażenia.

Mimo iż poszczególnych władców łączyły więzy rodzinne, każdy realizował politykę swego państwa. Władysław najwięcej uwagi poświęcał zagrożeniu tureckiemu. Spierał się także z opozycją oraz zaprzyjaźnionymi Habsburgami. Jan Olbracht mierzył się z zakonem krzyżackim oraz Wołoszczyzną. W maju 1496 roku Olbracht wydał na sejmie w Piotrkowie przywilej piotrkowski, który przede wszystkim potwierdzał statuty nieszawskie z 1454 roku, ale także nadał szlachcie nowe przywileje, głównie ekonomiczne. Król ograniczył jeszcze bardziej wychodźstwo chłopów ze wsi (za zgodą właściciela z jednej rodziny chłopskiej mogło być wysłane do miasta na kształcenie jedno dziecko, jeśli w zagrodzie był jedynak – nie miał prawa opuszczać ojcowizny), zwalniał szlachtę od płacenia ceł za towary przewożone z własnych dóbr lub kupowanych na własny użytek, wprowadził przepisy antymieszczańskie, dotyczące maksymalnych cen na produkty rzemieślnicze ustalanych przez wojewodów (taksy wojewodzińskie). Wprowadzono również zakaz opuszczania kraju przez robotników sezonowych w okresie żniw oraz zakaz żebractwa w miastach. Osoby spoza szlacheckiego stanu nie mogły posiadać ziemi, a także nie mogły obejmować wyższych godności kościelnych.
Konstytucja sejmu piotrkowskiego - 1496 roku
A także opierając się na konstytucji króla Kazimierz Wielkiego, naszego poprzednika, stanowimy, że tak jak dotąd było stosowane na mocy zwyczaju, tak też na stałe winno być postrzegane, że mianowicie w poszczególnych latach nie więcej jak tylko jeden kmieć będzie mógł prawnie i w sposób dozwolony przenieść się z jednej wsi do drugiej, gdy zaś ktokolwiek wymienionego jednego kmiecia nie będzie chciał wypuścić, popaść ma w zwykłą karę, którą zwykło ustanawiać od dawien dawna w poszczególnych ziemiach w tej mierze przeciwko tym, co inaczej czynią.


strona:   - 1 -  - 2 - 


  Dowiedz się więcej
1  Testament Bolesława Krzywoustego
2  Polityka wewnętrzna Stefana Batorego (1576-1586)
3  Polityka wewnętrzna Kazimierza WielkiegoKomentarze
artykuł / utwór: Polska za Jana I Olbrachta i Aleksandra Jagiellończyka (1492-1506)
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: