Wojna trzynastoletnia z zakonem krzyżackim 1454-1466
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Przyczyny

W połowie XV wieku dochodzi do zbliżenia pomiędzy szlachta pruską i polską. Krzyżacy, posiadając wojsko zaciężne, musieli wydawać na nie duże kwoty, dlatego między innymi prowadzili uciążliwą dla mieszkańców politykę fiskalną (fiskalizm). Podatki uderzały również w miasta, które cierpiały także z powodu krzyżackiej polityki celnej hamującej rozwój handlu z Polską. Zakon w ówczesnej Europie staje się instytucją anachroniczną, co powoduje jego powolny rozkład jego struktur.
Związek Pruski - konfederacja powołana przez większą część pruskiej szlachty i miast przeciw państwu krzyżackiemu. Została zawiązana w Kwidzynie 14 marca 1440 roku. Za główny cel Związek stawiał sobie uzyskanie dostępu do władzy, opór przeciw fiskalizmowi i nadużyciom zakonników. W odpowiedzi na ich działania wielki mistrz Ludwik von Erlichshausen nieskutecznie próbował rozbić jedność stowarzyszonych, doprowadził jednak do uznania nielegalności Związku przez cesarza (5 XII 1453). Związek Pruski w lutym 1454 roku odrzucił tę decyzję, wypowiedział posłuszeństwo wielkiemu mistrzowi i doprowadził do powstania, które opanowało wkrótce wszystkie miasta. W wyniku ich prośby o włączenie ziem pomorskich do Polski Kazimierz IV Jagiellończyk 6 marca 1454 roku wydał akt inkorporacji Prus do Polski, co wywołało wojnę trzynastoletnią.
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 - 


  Dowiedz się więcej
1  Zabór pruski, Rzeczpospolita Krakowska i Galicja (1815-1846)
2  Polska droga do zjednoczonej Europy
3  Seniorat w dziejach Polski średniowiecznejKomentarze
artykuł / utwór: Wojna trzynastoletnia z zakonem krzyżackim 1454-1466
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: