Wojna trzynastoletnia z zakonem krzyżackim 1454-1466
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
We wrześniu 1462 roku dochodzi do bitwy pod wsią Świecino nad Jeziorem Żarnowieckim. Piotr Dunin odnosi zwycięstwo nad zakonnikami. W 1463 roku Krzyżacy ponoszą klęskę na morzu – nad Zalewem Wiślanym flota Gdańska i Elbląga rozbija flotę krzyżacką (25 statków związkowych przeciw 44 statkom zakonnym). Zdobycie Chojnic i odcięcie Krzyżaków od wojsk spieszących z pomocą z Europy Zachodniej ostatecznie przechyliło zwycięstwo na polską stronę.

Skutki

19 października 1466 przy mediacji papieskiej dochodzi do zawarcia pokoju w Toruniu (II pokój toruński). Na jego mocy do Polski przyłączono z zachowaniem autonomii Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską, michałowską, malborską (Malbork, Elbląg), biskupstwo warmińskie (wszystkie utworzyły tzw. Prusy Królewskie). Pozostała część państwa zakonnego ze stolicą w Królewcu pozostała w rękach krzyżackich jako lenno polskie (Prusy Krzyżackie). Każdy kolejny wielki mistrz zakonu zmuszony był składać królowi polskiemu hołd, ograniczono prowadzoną przez niego politykę zagraniczną, a także zobowiązano do wspierania militarnego w wojnach prowadzonych przez króla polskiego. Warunkiem, który nie został wypełniony było prawo wstępu do zakonu Polakom, które miało służyć polonizacji struktur krzyżackich.
II pokój toruński - 1466 rok
Ziemia chełmińska z całą ziemią michałowską i całe Pomorze do nas i do królestwa naszego polskiego będą należały i patrzyły; prócz tego zamek i miasto Malbork, miasto Sztum, miasto Elbląg i miasto Christburg. Wielkiego mistrza na księcia królestwa naszego polskiego przyjęliśmy, a przedniejszym komturów na członków naszej rady koronnej. Będzie zaś wielki mistrz zobowiązany w sześć miesięcy po wyborze osobiście przed nami się stawić i przysięgę winnej wierności złożyć. Którego to wielkiego mistrza i ziemie wszystkie pruskie, i teraz przezeń posiadane i później nabyte, do królestwa naszego polskiego po wieczne czasy przyłączamy, spajamy i wcielamy, tym warunkiem i sposobem, aby z tym królestwem stanowiły jedno nierozdzielne ciało, jeden lud, jeden naród w przyjaźni, związku i unii, nikogo innego, prócz Ojca Świętego i nas, i królestwo polskie za swoją głowę i przełożeństwo nie uznając. Biskupstwo chełmińskie do Kościoła gnieźnieńskiego ma powrócić, warmińskie zaś pod naszą, naszych następców królestwa polskiego władzą, podległością i opieką będzie zostawało. Na przyszłość do Zakonu Niemieckiego Najświętszej Marii Panny w Prusach mają być przyjmowane osoby sposobne także z poddanych wszelakich królestwa naszego polskiego i ziem jemu podległych, tak jednak, że powyżej połowy z nich przyjmować nie będzie zakon obowiązany.


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 - 


  Dowiedz się więcej
1  Polska za Jana I Olbrachta i Aleksandra Jagiellończyka (1492-1506)
2  Stalinizm w Polsce (1948-1955)
3  Zabór pruski w dobie BismarckaKomentarze
artykuł / utwór: Wojna trzynastoletnia z zakonem krzyżackim 1454-1466
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: