Wojna trzynastoletnia z zakonem krzyżackim 1454-1466
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Przebieg

Na wiosnę wydawało się, że klęska państwa krzyżackiego jest bliska. W celu ostatecznego rozgromienia Zakonu zebrano w obozie w Cerekwicy pospolite ruszenie z Wielkopolski. Szlachta jednak uzależniła wzięcie udziału w akcji zbrojnej od wydania nowych przywilejów przez Kazimierza Jagiellończyka. Król uległ ich żądaniom i nadał szlachcie wielkopolskiej przywileje w Cerekwicy, które następnie zostały rozciągnięte na całą szlachtę w Nieszawie (statuty nieszawskie).
Statuty nieszawskie z 1454 roku
Przede wszystkim naszym słowem królewskim przyrzekamy w pełni utrzymać wszystkich mieszkańców naszego królestwa przy wszelkich prawach, danych im przez poprzedników naszych. Nikogo nie polecimy pozbawić dóbr ani uwięzić, jeżeli wina jego nie zostanie wprzód wyrokiem sadowym stwierdzona. Przyrzekamy również, ze gdy wypadnie nam wyprawić się poza granice królestwa, zapłacimy wszystkim towarzyszącym nam ziemianom za każdą włócznię pięć grzywien i wynagrodzimy ich za poniesione szkody i niewolę podług praw, jakie przyznali nasi poprzednicy.(...)Również przyrzekamy, że w powyższych ziemiach godności, kasztelanie i urzędy rozdzielać będziemy między osoby, wyróżniające się zasługą i wiekiem; aby zaś zamknąć drogę szemraniom, godności te nadawać będziemy tylko osobom osiedlonym i posiadającym dobra dziedziczne w tej ziemi, w której opróżni się urząd (...) Przyrzekamy również, że ani żadnych nowych ustaw nie wydamy, ani nie polecimy wzywać ziemian na wojnę bez zgody sejmiku ziemskiego, do Środy zwołanego.


18 września 1454 roku następuje klęska polskiego wojska – źle wyszkolonego i niekarnego pospolitego ruszenia – pod Chojnicami. Na odsiecz Zakonowi przyszły wojska z Zachodu dowodzone przez Bernarda Szumborskiego. Równocześnie klęskę pod Malborkiem ponoszą oddziały pruskie. Krzyżacy dzięki zwycięstwom systematycznie odzyskują zamki, jednak coraz bardziej uwidacznia się problem braku pieniędzy na opłacenie wojsk zaciężnych. Kolejne lata nie przynoszą jednoznacznego rozstrzygnięcia wojny. W 1457 roku król Kazimierz wydaje wiele przywilejów dla miast pruskich – m.in. możliwość bicia własnej monety, wolność handlu, suwerenność w sprawach żeglugi bałtyckiej. W tym samym roku obecna w Malborku załoga czeska sprzedaje Polsce zamek, który ostatecznie po długim oblężeniu zostaje zdobyty w 1460 roku. Jagiellończyk za pieniądze od pruskich i pomorskich miast organizuje armię zaciężną, na czele której staje podkomorzy sandomierski Piotr Dunin. Z kolei Gdańsk organizuje morską flotę wojenną – gdańską flotę kaperską.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 - 


  Dowiedz się więcej
1  Pierwsze próby zjednoczeniowe
2  Panowanie Augusta II Mocnego (1697-1733)
3  Polska za czasów Sejmu Wielkiego (1788-1792)Komentarze
artykuł / utwór: Wojna trzynastoletnia z zakonem krzyżackim 1454-1466
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: