Wojna trzynastoletnia z zakonem krzyżackim 1454-1466
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
11.Również w Gdańsku dużo dobrych patrycjuszów zostało zamordowanych wbrew Bogu i prawu bez winy, którzy w dobrej wierze udali się na zamek i tam zostali oszukani; o czym wielu ludziom jest wiadomo (...)
21.Również zabierano dobra na Pomorzu posiadane na prawie magdeburskim ziemskim i prawie dziedzicznym rycerzom, którzy po sobie nie pozostawili potomków męskich, mimo że mieli braci rodzonych i stryjecznych, którzy nie mieli możności dziedziczenia.(…)
34.Również łokieć flamandzki uległ skłóceniu, a więc gdzie się po staremu mierzyło cztery łany, tara się teraz liczy pięć łanów, aby Zakon mógł obciążyć ludzi większym czynszem.(…)
40.Także mieszkańcom Elbląga dano przywilej, że oni nie powinni na Pomorzu płacić żadnego cła, i ta wolność została również złamana.(…)


W 1454 roku, na przełomie lutego i marca członkowie rozwiązanego Związku Pruskiego rozpoczynają zbrojne powstanie (zajmując większość miast i zamków pruskich) i zwracają się do Kazimierza Jagiellończyka o włącznie całych Prus do korony na zasadach autonomicznych. 6 marca 1454 roku Kazimierz wydaje akt inkorporacji (wcielenia) Prus krzyżackich i Pomorza do Polski. Kazimierz Jagiellończyk wypowiedział również Krzyżakom wojnę. Litwa pozostała w wojnie neutralna.
Akt inkorporacji Prus z 1454 roku
Król naradzał się czas jakiś i zwołał radę wszystkich swych prałatów oraz całego uniwersytetu, przy czym obecni byli różni rycerze (…), którzy zgodnie wszyscy orzekli w całej tej sprawie, że król ma pełne prawo do Prus i powinien je objąć z Bogiem i prawem, a być panem tych ziem. Po udzieleniu tej rady panowie koronni wspominali również o wielorakim łamaniu pokoju, co Krzyżacy wobec Korony Polskiej od wielu lat czynili i czego się dopuszczali; (wspominali) o tych wszystkich wiecznych pokojach, zawieranych od dawnych lat między Koroną a Krzyżakami; Krzyżacy byli zawsze tymi, którzy łamali pokój, naruszali go i byli sprawcami wojen z Koroną (…). Król JMość przyjął Prusy za swoje i obiecał posłom Związku Pruskiego (ziem i miasta), że będzie ich panem, oraz że będzie (w sprawach) duchownych i świeckich otaczał ich swoją opieką. Potem przybył również król JMość do Prus i przyjął hołd całego kraju i od wszystkich miast osobiście, a także przez swoich posłów. (…)


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 - 


  Dowiedz się więcej
1  Plemiona polskie
2  Seniorat w dziejach Polski średniowiecznej
3  O kształt granic II RzeczypospolitejKomentarze
artykuł / utwór: Wojna trzynastoletnia z zakonem krzyżackim 1454-1466
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: