Konflikty polsko-krzyżackie XIV-XV wiek
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
W 1308 roku na Pomorze Gdańskie najeżdżają wojska brandenburskie. Łokietek uwikłany w walki o Małopolskę zwrócił się o pomoc do Krzyżaków w zamian za opłatę pieniężną. Zakonnicy po usunięciu wojsk brandenburskich napadają na Gdańsk, gdzie dokonują okrutnej rzezi mieszkańców (Gdańsk rywalizował z portami krzyżackimi). W 1309 roku Krzyżacy opanowali całe Pomorze Gdańskie. Sąd papieski w latach 1320-1321 uznał skargę polską na Krzyżaków, nakazując zwrot zagarniętych ziem, jednak Zakon nie wypełnił tych postanowień.
Kronika Jana Długosza - Rzeź Gdańszczan dokonana przez Krzyżaków Rzadko dawniej wylano więcej polskiej krwi przy zdobywaniu jakiejś miejscowości, rzadko rzeź była bardziej nieludzka. Nie było żadnego rodzaju gwałtu i okrucieństwa, którego by ku zatracie Polaków nie użyła sroga ręka wrogów. Ośmielili się popełnić podwójną, niegodziwą i najohydniejszą zbrodnię, której nie można porównywać z żadnym barbarzyńskim okrucieństwem. Najpierw bowiem wezwani przez księcia Władysława Łokietka do obrony grodu Gdańska, wnet po haniebnym wygnaniu tych, którym przyszli z pomocą, zajęli gród. Następnie, kiedy wymordowali, jak jakie zwierzęta ofiarne, rycerzy, którzy przybyli na targ, zajęli z biegiem czasu miasto Gdańsk, a Polacy byliby woleli raczej ponieść klęskę z ręki Sasów niż z Krzyżakami odnieść zwycięstwo nad Sasami.


W latach 1329-1332 trwa wojna z Krzyżakami, którzy sprzymierzyli się z królem czeskim Janem Luksemburczykiem roszczącym sobie prawa do tronu polskiego jako spadkobierca Przemyślidów. Mimo zwycięstwa pod Płowcami na Kujawach w 1331 roku, konflikt przynosi Polsce kolejne straty – spustoszona zostaje Wielkopolska, zagarnięte Kujawy (ojcowizna Łokietka) i ziemia dobrzyńska.Kazimierz Wielki odrzucił w 1339 roku kompromis w sprawie Pomorza Gdańskiego zaproponowany przez rozjemców w osobach Króla Węgier Karola Roberta i króla Czech Jana Luksemburczyka w Wyszehradzie (zjazd w Wyszehradzie). W tym samym roku w Warszawie odbył się proces z Krzyżakami o Pomorze Gdańskie, który sporne ziemie – Kujawy, ziemię dobrzyńską i Pomorze Gdańskie przyznał Polsce. Krzyżacy odwołali się do papieża, co spowodowało zawieszenie wyroku.

W 1343 roku Kazimierz Wielki w Kaliszu zawarł z Krzyżakami pokój wieczysty na warunkach proponowanych wcześniej. Krzyżacy zmuszeni byli zwrócić Polsce Kujawy i ziemię dobrzyńską, a ziemię chełmińską i Pomorze Gdańskie otrzymali jako „wieczystą jałmużnę” króla polskiego. Kazimierz zachowuje tytuł „pana” Pomorza.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 - 


  Dowiedz się więcej
1  Polityka wewnętrzna Zygmunta I Starego (1506-1548)
2  Panowanie Kazimierza Odnowiciela
3  Polskie państwo pod okupacjąKomentarze
artykuł / utwór: Konflikty polsko-krzyżackie XIV-XV wiek
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: