Konflikty polsko-krzyżackie XIV-XV wiek
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
W 1461 roku ostatecznie wojska polskie wkraczają do Malborka. Rok później dochodzi do bitwy pod wsią Świecino nad jeziorem Żarnowieckim. Piotr Dunin – podkomorzy sandomierski, dowodzący wojskami zaciężnymi odnosi sukces nad zakonnikami. W 1463 roku Krzyżacy ponoszą klęskę na morzu – nad Zalewem Wiślanym flota Gdańska i Elbląga rozbija flotę krzyżacka. Zdobycie Chojnic i odcięcie Krzyżaków od wojsk spieszących z pomocą z Europy Zachodniej ostatecznie przechyliło zwycięstwo na polską stronę.

Skutki

19 października 1466 dochodzi do zawarcia pokoju w Toruniu (II pokój toruński). Na jego mocy do Polski przyłączono z zachowaniem autonomii Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską, michałowską, malborską (Malbork, Elbląg), biskupstwo warmińskie (Prusy Królewskie). Pozostała część państwa zakonnego ze stolicą w Królewcu pozostała w rękach krzyżackich jako lenno polskie. Każdy kolejny wielki mistrz Zakonu zmuszony był składać królowi polskiemu hołd, ograniczono prowadzoną przez niego politykę zagraniczną, a także zobowiązano do wspierania militarnego w wojnach prowadzonych przez króla polskiego. Warunkiem, który nie został wypełniony było prawo wstępu do Zakonu Polakom, które miało służyć polonizacji struktur krzyżackich. Pomorze Gdańskie uzyskało szeroki zakres autonomii; m.in.: własny sejm, system podatkowy, dostęp do urzędów miejscowej szlachcie i mieszczaństwu. Możliwość nieskrępowanego handlu przez Gdańsk umożliwiła szybki rozwój gospodarczy Polski.

W latach 1478-1479 dochodzi do kolejnego konfliktu zbrojnego z Krzyżakami, spowodowanego wmieszaniem się ich do konfliktu polsko-czesko-węgierskiego dotyczącego sukcesji na tronie czeskim. Wojna księża (wojna popia) wybuchła, gdy na biskupstwo warmińskie powołany został wbrew woli króla Kazimierza Jagiellończyka Mikołaj Tungen, pragnący obalić zasady II pokoju toruńskiego. Popierali go Krzyżacy, którzy w 1478 roku zajęli m.in. Brodnicę i Chełmno, oraz król węgierski Maciej Korwin. Wojska polskie zajęły z kolei Kwidzyn, Ornetę, Pieniężno i Frombork, pustosząc zajmowane ziemie. Ugoda polskiego króla z Korwinem z 1479 roku pozwoliła na powrót do sytuacji wyjściowej, a biskup warmiński musiał ukorzyć się przed Kazimierzem.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 - 


  Dowiedz się więcej
1  Panowanie Bolesława Chrobrego
2  Upadek systemu socjalistycznego w Polsce
3  Potop szwedzki (1655-1660)Komentarze
artykuł / utwór: Konflikty polsko-krzyżackie XIV-XV wiek
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: