Konflikty polsko-krzyżackie XIV-XV wiek
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
W 1435 roku zawarto pokój w Brześciu Kujawskim, którego warunki były gwarantowane przez szlachtę pruską i szlachtę polską. Szlachta pruska miała prawo wypowiedzieć Krzyżakom służbę – gwarancje społeczne.

Wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim 1454-1466

Przyczyny

W połowie XV wieku dochodzi do zbliżenia pomiędzy szlachtą pruską i polską. Krzyżacy, posiadając wojsko zaciężne, musieli wydawać na nie duże kwoty, dlatego między innymi prowadzili uciążliwą dla mieszkańców politykę fiskalną (fiskalizm). Podatki uderzały również w miasta, które cierpiały także z powodu krzyżackiej polityki celnej hamującej rozwój handlu z Polską. Zakon w ówczesnej Europie staje się instytucją anachroniczną, co powoduje jego powolny rozkład jego struktur.

W 1440 roku na terenie państwa krzyżackiego powstaje Związek Pruski – organizacja skupiająca szlachtę i mieszczan z pruskich oraz pomorskich. Spory z Zakonem doprowadziły do rozwiązania związku przez cesarza i klątwy rzuconej przez papieża na jego członków. W 1454 roku, na przełomie lutego i marca, jej członkowie rozwiązanego Związku Pruskiego rozpoczynają zbrojne powstanie i zwracają się do Kazimierza Jagiellończyka o włącznie całych Prus do korony na zasadach autonomicznych. 6 marca 1454 roku Kazimierz wydaje akt inkorporacji (wcielenia) Prus krzyżackich i Pomorza do Polski. Kazimierz Jagiellończyk wypowiedział również Krzyżakom wojnę. Litwa pozostała w wojnie neutralna. Przebieg

Zebrane w obozie w Cerkwicy pospolite ruszenie z Wielkopolski, które miało wziąć udział w wojnie przeciw Zakonowi uzależniło akcję zbrojna od wydania nowych przywilejów przez Kazimierza Jagiellończyka. Król uległ ich żądaniom i nadał szlachcie wielkopolskiej przywileje w Cerkwicy, które następnie zostały rozciągnięte na całą szlachtę w Nieszawie.

18 września 1454 roku następuje klęska polskiego wojska – źle wyszkolonego i niekarnego pospolitego ruszenia – pod Chojnicami. Równocześnie klęskę pod Malborkiem ponoszą oddziały pruskie. Krzyżacy systematycznie odzyskują zamki, jednak coraz bardziej uwidacznia się problem braku pieniędzy na opłacenie wojsk zaciężnych. W 1457 obecna w Malborku załoga czeska sprzedaje Polsce zamek. Jagiellończyk za pieniądze od pruskich i pomorskich miast organizuje armię zaciężną.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 - 


  Dowiedz się więcej
1  Polityka dynastyczna i konflikty w okresie jagiellońskim
2  Zasady Konstytucji 3 Maja
3  Polacy wobec zaborców po upadku powstania styczniowegoKomentarze
artykuł / utwór: Konflikty polsko-krzyżackie XIV-XV wiek
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: