Unia Polski i Litwy - przyczyny, zawarcie, skutki
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
W wyniku unii zawartej w Krewie na początku 1386 roku Jagiełło przybył do Krakowa, gdzie został ochrzczony – nadano mu imię Władysław. W lutym nastąpił również jego ślub z Jadwigą oraz koronacja na króla Polski. Na Litwie władzę utrzymał brat stryjeczny Jagiełły – Witold, który prowadził własna politykę zagraniczną walcząc z Moskwą i Tatarami.

W 1401 roku doszło do odnowienia unii w Wilnie i Radomiu. Strona polska uznała niezależność Litwy, zaś Witold zapewnił sobie dożywotnio władzę. Unia była gwarantowana przez polską szlachtę i bojarów litewskich, przez co nabrała związku dwóch suwerennych państw.

Unia w Horodle 1413 rok

W związku z jednoznacznym uregulowaniem stosunków polsko-litewskich w 1413 roku zawarto unię w Horodle. Nowy akt potwierdzał niezależność polityczną Litwy, która od tego momentu zawsze miała mieć obieranego wielkiego księcia litewskiego w porozumieniu z Polską. Litwa zobowiązywała się nie łączyć z wrogami Polski. Równość litewskiej i polskiej strony podkreślono poprzez poszerzenie przywilejów polskiej szlachty o katolickich litewskich bojarów (przyjęcie 50 rodów bojarskich do polskich herbów szlacheckich). Od chwili unii w Horodle część polska nowego organizmu państwowego nazywano Koroną, zaś litewską – Wielkim Księstwem Litewskim. Państwa te utrzymały odrębny ustrój, system administracyjny, wojskowy i skarbowy. Wybór władców obu państw miał być wzajemnie uzgadniany. Unia umożliwiała wspólną politykę wobec ziem ruskich, a także Zakonu Krzyżackiego.
Unia w Horodle
(Ziemie Litwy i Rusi) [...] królestwu polskiemu powtórnie wcielamy [...] złączamy, przyłączamy, sprzymierzamy [...] na wieczne czasy, aby zawżdy były zjednoczone nieodwołalnie bez sporu wszelakiego. [...] wszyscy panowie i szlachta ziem litewskich wiarę [...] nam Władysławowi królowi polskiemu i Alaksandrowi albo Witowdowi wielkiemu księciu litewskiemu i potomkom naszym będą powinni trzymać i chować jako panowie i szlachta królestwa polskiego swym królom zwykli są chować i trzymać [...] jako to jaśniej w liście ich, które sobie wspólnie z pany królestwa polskiego zabopolnie dali, jest opisano. [...] żadnym książętom, panom i inym któregokolwiek stanu ludziom, którzy ziemiam królestwa polskiego zechcą się przeciwić, rady, łaski i podpomożenia żadnego nie będą dawać, ale one jako nieprzyjaciele ziemie i państw litewskich wszytką mocą niszczyć. [...] panowie i szlachta (litewska) po śmierci Aleksandra, to jest Witowda wielkiego księcia litewskiego, żadnego nie mają mieć i obrać za wielkie książę, jeno którego król polski za radą prałatów panów polskich i ziem litewskich będą rozumieć obrać i postawić. I także prelaci, panowie i szlachta królestwa polskiego [...] króla i pana nie mają sobie obierać przez wiadomości i rady naszej, to jest Aleksandra wielkiego książęcia i panów i szlachty ziem litewskich [...]


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 - 


  Dowiedz się więcej
1  Polska po II wojnie światowej
2  Rozwój opozycji 1970-1981. Powstanie „Solidarności”
3  Sytuacja międzynarodowa i krajowa przez wybuchem powstania styczniowegoKomentarze
artykuł / utwór: Unia Polski i Litwy - przyczyny, zawarcie, skutki
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: