Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Król, popierając akcję osadniczą rozwiniętą na szeroką skalę (lokacja ok. 100 miast i 1 tys. wsi), dbał również o dochody w miastach leżących na terenie jego królestwa. Największe polskie miasta uzyskały prawo składu, które nakładało obowiązek na zagranicznych kupców handel towarami z takim prawem. Został również wprowadzony przymus drogowy, który zmuszał kupców do wybierania konkretnych szlaków handlowych. Oprócz tego Kazimierz utworzył specjalny sąd dla miast lokowanych na prawie niemieckim w Krakowie, dlatego miasta nie musiały się już odwoływać do sądu magdeburskiego.
Prawo składu miasta Krakowa
My Władysław, z bożej łaski książę krakowski, sandomierski, łęczycki i kujawski, wiadomym czynimy wszystkim, którzy niniejszy list oglądać będą, że starając o pożytki i korzyści miasta naszego Krakowa, dajemy [prawo] i pozwalamy naszym mieszczanom krakowskim, aby skład wszelkich towarów rzeczy sprzedażnych w wymienionym mieście posiadali, tak jak najlepiej najpożyteczniej dla dobra miasta będą [go] mogli ogłosić. Chcemy także i obiecujemy, aby wszyscy kupcy z jakichkolwiek rejonów i krajów z towarami do rzeczonego miasta przybywający wszystkie ich przedmioty handlu lub towary mogli gościom obcym lub jakimkolwiek innym kupującym sprzedawać, wyjąwszy tylko miedź, która jeśli byłaby sprowadzona z Węgier lub ze Sącza, lub z jakichkolwiek innych rejonów, krajów lub miejsc, nie żadnemu obcemu lecz tylko naszym mieszczanom krakowskim powinna byś sprzedawana, a rzeczeni kupcy w żaden sposób, jak tylko rzeczy i towary sprzedawszy, przez wspomniane nasze miasto Kraków niech się przejeżdżać nie ośmielają. ( ... )Ponadto wszystkich kupców ryby lub śledzie do Krakowa sprowadzających całkowicie uwalniamy, że żadnej części nie będą z nich komukolwiek zobowiązani płacić. Również dopuszczamy i zezwalamy, gdy którykolwiek z naszych mieszczan wymienionego miasta sól u naszych żupników kupią, aby mieli swobodne prawo sprzedawania tejże soli w naszym mieście Krakowie. Następnie mocno obiecujemy wyżej wymienionym naszym mieszczanom i przyrzekamy, że nie chcemy nigdy budować murów miedzy zamkiem i naszym często wymienianym miastem, przez które mury wspomniany zamek z rzeczonym miastem byłby złączony, lecz zawsze zamki osobno i miasto osobno dla siebie oddzielone chcemy pozostawić. Dla podania do wiadomości tego ustępstwa i donacji niniejsze pismo umocnieniem naszej pieczęci zatwierdzone rozkazaliśmy sporządzić ( ... )
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 - 


  Dowiedz się więcej
1  Polski październik 1956
2  Testament Bolesława Krzywoustego
3  Powstanie sejmu walnego w PolsceKomentarze
artykuł / utwór: Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: