Polityka zewnętrzna Kazimierza Wielkiego - 1333-1370
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Podstawowymi wyzwaniami jakie stanęły przed Kazimierzem Wielkim było znalezienie kompromisu z Janem Luksemburczykiem mającym pretensje do tronu polskiego oraz Krzyżakami. Na zjazdach w Wyszehradzie w 1335 i 1339 roku podpisano porozumienie na mocy którego król czeski zrzekł się pretensji do tronu polskiego za odpowiednie wynagrodzenie pieniężne (20 tysięcy kóp groszy praskich), zaś Kazimierz uznał jego zwierzchnictwo nad księstwami śląskimi, które uprzednio złożyły mu hołd, za cenę poparcie starań o rewindykacje na północy i odzyskanie części Kujaw.

Kazimierz odrzucił w 1339 roku na ponownym zjeździe w Wyszehradzie kompromis w sprawie Pomorza Gdańskiego zaproponowany przez rozjemców w osobach Karola Roberta i Jana Luksemburczyka. Na tym spotkaniu władca Polski zawarł również sojusz z Węgrami, na mocy którego po jego bezpotomnej śmierci władzę w kraju miał przejąć spokrewniony z Piastami członek rodu Andegawenów. Również w 1339 roku odbył się sąd w Warszawie w sprawie ziem zagarniętych przez Krzyżaków, który sporne ziemie – Kujawy, ziemię dobrzyńską i Pomorze Gdańskie przyznał Polsce. Krzyżacy odwołali się do papieża, co spowodowało zawieszenie wyroku.
Protokół procesu warszawskiego z 1339 roku: Piotr, proboszcz łęczycki, powiedział, że ,, po śmierci tego [ks. Przemysła Wielkopolskiego] wszyscy rycerze Pomorza i Królestwa Polskiego przyjęli Władysława na pana Pomorza i króla Polski” .Jan, wojewoda włocławski, twierdzi, że ,,zeszli się wszyscy rycerze i szlachcice ziemi Pomorza i Królestwa Polski dla naradzenia się do kogo wymieniona ziemia Pomorza i Królestwa Polski winno by należeć (…)”. Jakub kanonik i proboszcz sandomierski powiedział, że „ po śmierci tego [Przemysła] nastąpił po nim pan Władysław w Królestwie Polski i ziemi Pomorza”.Mateusz, archidiakon płocki stwierdził, że Pomorze jest częścią królestwa, powiedział także, że „ jeden i ten sam język jest na Pomorzu i w Polsce, ponieważ wszyscy mówią po polsku”.Iwan, proboszcz katedry w Gnieźnie zeznał, że „Ziemia Dobrzyńska jest wewnątrz granic Królestwa Polski i częścią Królestwa, ponieważ sam był obecny, kiedy książę Ziemowit i Władysław, obecnie książę łęczycki, posiadali wymienioną Ziemię Dobrzyńską jako książęta polscy i jako ziemię, która jest w granicach Polski i częścią Królestwa.” Goczwinus de Rikalicz, mieszczanin z Szadka, twierdzi, że „książę łęczycki z Polski, który był księciem Ziemi Dobrzyńskiej, jest sam Polakiem i sam jego ojciec i jego przodkowie, którzy zawsze dzierżyli wymienioną ziemię, byli Polakami i również uważali, że pochodzą z Polski, a ludzie owej Ziemi Dobrzyńskiej mówią po polsku, jak w ziemi, która jest częścią Królestwa Polski i w granicach tegoż Królestwa”.Stanisław, arcybiskup gnieźnieński, twierdzi, że „Królestwo Polski rozciąga się aż do rzeki Ossy i wymieniona Ziemia Chełmińska jest częścią Królestwa Polski i w granicach tegoż (…) że pan król jest panem wszystkich ziem pozostających w obrębie Królestwa Polski i daje je komu chce i komu chce odbiera (…)”. Przedstaw, kanonik poznański, powiada, „że płaci się denar św. Piotra tylko w Królestwie Polskim, a nie na Węgrzech i innych okolicznych królestwach”.


strona:   - 1 -  - 2 - 


  Dowiedz się więcej
1  Zabór pruski, Rzeczpospolita Krakowska i Galicja (1815-1846)
2  Panowanie Bolesława Śmiałego (1058-1079)
3  Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795) do 1788 rokuKomentarze
artykuł / utwór: Polityka zewnętrzna Kazimierza Wielkiego - 1333-1370
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: