Polityka zewnętrzna Kazimierza Wielkiego - 1333-1370
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
W 1343 roku Kazimierz Wielki zawarł z Krzyżakami w Kaliszu „pokój wieczysty” na warunkach proponowanych wcześniej. Krzyżacy zmuszeni byli zwrócić Polsce Kujawy i ziemię dobrzyńską, a ziemię chełmińską i Pomorze Gdańskie otrzymali jako „wieczystą jałmużnę” króla polskiego. Kazimierz zachował tytuł „pana i dziedzica” Pomorza.

W 1341 roku wybucha ponownie konflikt z Czechami o Śląsk, zaś w 1345 dochodzi do działań zbrojnych. Kazimierz, nie mając wystarczających sił, w 1348 roku podpisał w Namysłowie pokój z nowym królem czeskim cesarzem Karolem IV na mocy którego oficjalnie uznał przynależność Śląska do Czech. Śląsk znalazł się tym samym pod czeskim panowaniem – a tym samym w granicach wpływów niemieckich (pod którymi pozostał aż do zakończenia II wojny światowej), jednak przynależność do Polski była wśród mieszkańców przez wszystkie kolejne wieki wciąż żywa.Kazimierz w polityce zagranicznej skupia się na terenach wschodnich. W latach 1340-1349 wyprawia się na tereny Księstwa Halickiego, Wołynia i Podola – terenów o które po uniezależnieniu się od Mongołów rywalizowały Polska, Litwa i Węgry. W wyniku ekspansji przyłącza do Polski Księstwo Halickie z Haliczem i Lwowem, a także zachodnią część Wołynia (tereny te aż do rozbiorów należały do Polski). Wyprawa Kazimierza z 1366 roku utwierdziły polskie zwierzchnictwo nad tymi ziemiami i pozwoliły rozszerzyć je o dalsze obszary Podola i południowy Wołyń. Tereny te umożliwiły włączenie Polski do zyskownego handlu wschodniego (z rejonu Morza Czarnego).

O wzroście znaczenia Polski na arenie międzynarodowej za panowania Kazimierza Wielkiego świadczy między innymi zjazd monarchów w Krakowie w 1364 roku, na którym obecni byli cesarz, królowie Węgier, Cypru, wielu książąt. Na zjeździe dyskutowano o krucjacie przeciw Turkom, ale także o równowadze w Środkowej Europie. To właśnie na tym zjeździe mieszczanie krakowscy zorganizowali słynną ucztę u Wierzynka (przyjęcie dla monarchów).

Kazimierz w trakcie swego panowania usiłował również poszerzyć wpływy na Pomorzu – jego córka wyszła za księcia słupskiego. Dziecko z tego małżeństwa – Kaźka - Kazimierz adoptował. Przed śmiercią zapisał mu w testamencie ziemie z Sieradzem, Łęczycą, Wałczem i Kruszwicą, co łączy się z próbą stworzenia mu szansy na koronę Polski podjęta przez stronnictwo andegaweńskie. Z Kazimierzem utrzymywał związki książę świdnicko-jaworski – Bolko. W roku 1351 władca odziedziczył dzielnicę płocką, a dzielnica warszawska stała się lennem Polski. Kazimierz zdobył drobne zdobycze terytorialne na zachodzie i północy – Wschowa (1343), Drezdenko, Santok (1365), a także w 1368 roku Wałcz, Czaplinek, Drawsko, co otwierało dro

strona:   - 1 -  - 2 - 


  Dowiedz się więcej
1  Zasady Konstytucji 3 Maja
2  Powstanie listopadowe – przyczyny, przebieg, skutki
3  Reformy „sejmu niemego”Komentarze
artykuł / utwór: Polityka zewnętrzna Kazimierza Wielkiego - 1333-1370
    Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)


    Imię:
    E-mail:
    Tytuł:
    Komentarz: