Powstanie i rozwój państwa krzyżackiego w Prusach
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Polscy książęta nie radzili sobie z najazdami plemion pruskich na ich terytorium. Konrad Mazowiecki – syn Kazimierza Sprawiedliwego – pragnął zająć tron krakowski, jednak ciągłe napaści Prusów uniemożliwiały mu dążenie do zwiększenia władzy. Pragnął powierzyć obronę Mazowsza powołanego po to by walczyć z poganami Zakonowi Krzyżackiemu. Konrad w 1226 roku nadał Krzyżakom przygraniczną ziemię chełmińską (zachowując do niej prawa zwierzchnie), opanowaną przez Prusów. W zamian za to Krzyżacy mieli podbić i schrystianizować Prusy.

Krzyżacy umocniwszy się zdecydowali się na otwarty konflikt z Konradem i wymusili na nim przyznanie ich posiadłości pełnej samodzielności. Z 1230 roku pochodzi słynny „falsyfikat kruszwicki”, mówiący, że książę Konrad Mazowiecki nadał Zakonowi całą ziemię chełmińską. Dzięki temu dokumentowi uzyskali od cesarza Fryderyka II potwierdzenie dokumentu, w myśl którego z ziemi Prusów i ziemi chełmińskiej miało powstać księstwo podległe cesarzowi i podlegające Krzyżakom.
Nadanie Krzyżakom Ziemi Chełmińskiej
W imię świętej i niepodzielnej Trójcy. Ja Konrad, z Bożego miłosierdzia książę Mazowsza i Kujaw (...) podaję do wiadomości, że z uwagi na nagrodę niebieską i zbawienie duszy mojej oraz dla obrony wiernych, za zgodą Agafii, żony mojej, i synów mych Bolesława, Kazimierza i Ziemowita i Ziemomysła, nadałem Marii św. i braciom Zakonu Niemieckiego całe terytorium chełmińskie niepodzielne ze wszystkiemu przynależnościami od tego miejsca, gdzie Drwęca opuszcza granice Prus, wzdłuż rzeki aż do Wisły, a Wisłą aż do Ossy i biegiem Ossy aż do granic Prus, na wieczyste posiadanie z całym pożytkiem i wszelką wolnością... Obiecałem tez, że gdyby ktokolwiek pomienionym braciom czynił przeszkody w posiadaniu tez ziemi, to ja z całą mą potęgą będę ich bronił. Owi zaś bracia przyrzekli też mnie i wszystkim moim dziedzicom, że z całą wiernością wraz z nami walczyć będą każdego czasu stosownie do woli Bożej i wedle swej możności przeciw wrogom Chrystusa i naszym, mianowicie przeciw wszystkim poganom (a czynić to będą) bez jakiegokolwiek podstępu lub fałszu, nawet gdyby tylko jeden z nich pozostał przy życiu.
Organizacja Zakonu

Hierarchia władzy u Krzyżaków była taka sama jak w innych zakonach rycerskich tego okresu. Do struktury zakonnej należeli: bracia, kapłani, półbracia (bracia służebni) oraz hospites (goście). Ziemie krzyżackie dzieliły się na komturie, a te na tzw. bajliwaty, które z kolei składały się z konwentów (12 rycerzy i 6 kapłanów). Na czele Zakonu stał wielki mistrz, wybierany spośród braci-rycerzy na okres dożywotni. Wszyscy członkowie zobowiązani byli do bezwzględnego posłuszeństwa, choć władza wielkiego mistrza nie była absolutna. W najważniejszych dla Zakonu sprawach musiał on kierować się postanowieniami kapituły generalnej, która zbierała się co roku w siedzibie głównej zakonu.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 - 


  Dowiedz się więcej
1  Narodziny państwa polskiego
2  Pierwsze próby zjednoczeniowe
3  Koronacja Bolesława ChrobregoKomentarze
artykuł / utwór: Powstanie i rozwój państwa krzyżackiego w Prusach
    Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)


    Imię:
    E-mail:
    Tytuł:
    Komentarz: