Seniorat w dziejach Polski średniowiecznej
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Rządy Władysława II Wygnańca (1138-1146)

Na załamanie się senioratu Władysława II Wygnańca wpłynęła polityczna sytuacja wewnętrzna. Sytuacja po objęciu władzy przez Władysława nie sprzyjała mu. Między nim a młodszymi braćmi panowały nieprzyjazne stosunki, dlatego pragnął zwiększyć swoją władzę. Możni popierali jednak juniorów i zachowanie postanowień testamentu Krzywoustego. Kiedy Władysław kazał uwięzić i oślepić wojewodę Piotra Włostowica wszyscy się od niego odwrócili, a arcybiskup rzucił na niego klątwę. Otwarty konflikt wybuchł po śmierci wdowy po Bolesławie Krzywoustym – Salomei. Rozpoczęła się wówczas wojna domowa, w wyniku której Władysław został wygnany z kraju 1146 roku. Udał się na dwór cesarski, gdzie domagał się sprawiedliwości. Seniorem, po tym jak Władysław opuścił kraj, zostaje Bolesław Kędzierzawy.

Rządy Bolesława Kędzierzawego (1146-1173)

W obronie Władysława Wygnańca występuje cesarz Fryderyk I Barbarossa i w 1157 roku najeżdża na Polskę docierając do Poznania. W tym samym roku w Krzyszkowie Bolesław Kędzierzawy uznaje zwierzchnictwo niemieckie nad całą Polską – składa hołd lenny i płaci wysoki okup. Synowie Wygnańca uzyskali prawo powrotu na Śląsk, co nastąpiło w 1163 roku (Mieszko Plątonogi, Bolesław Wysoki). Rządy Mieszka III Starego (1173-1177)

Mieszko III Stary prowadził politykę centralistyczną i politykę fiskalizmu. Dążył do centralizacji władzy i skrupulatnie egzekwuje pobór podatków. Do Krakowa przybywa wraz z możnymi z Wielkopolski i im przydziela najważniejsze funkcje w państwie, co nie podoba się mieszkańcom grodu Kraka.
Wincenty Kadłubek o złamaniu senioratu: spiskowali na zgubę księcia, ucisk zwiększają przez krzywdy, mnożą krzywdy przez ucisk. Ta okoliczność była powodem nieubłaganej nienawiści do księcia. (...) Przeto pierwsi panowie dzielnicy i doradcy potajemnie naradzają się ze sobą. Hańba jest mówili, uchodzić za buntowników, lecz większą hańbą jest okazać się tchórzem. Nie godzi się, aby wolny był sługą, jeszcze większą niegodziwością jest wystawianie królowej dzielnic jak nierządnicy na zhańbienie.


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 - 


  Dowiedz się więcej
1  Polityka polska w latach 1989-2011
2  Reformacja w Polsce w XVI wieku i unia brzeska
3  Unifikacja ziem polskich po odzyskaniu niepodległościKomentarze
artykuł / utwór: Seniorat w dziejach Polski średniowiecznej
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: