Seniorat w dziejach Polski średniowiecznej
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Immunitety

W 1210 roku Kościół zdobywa prawo do nadawania immunitetów (synod w Borzykowej). Odtąd książę traci prawo nominacji biskupów – wyboru dokonywały kapituły katedralne. W 1215 roku Kościół uzyskuje immunitet sądowy i ekonomiczny (zaczyna obowiązywać inne od prawa świeckiego - prawo kanoniczne - zbiór zasad obowiązujący w Kościele katolickim), co stało się podstawą niezależności Kościoła katolickiego od państwa w Polsce. W procesie zdobywania immunitetów decydującą rolę odgrywa arcybiskup Henryk Kietlicz. Po uzyskaniu immunitetów Kościół wspiera tendencje zjednoczeniowe. Innym pozytywnym elementem otrzymania praw przez Kościół był rozwój administracji, kultury, piśmiennictwa, literatury, architektury itp.. W kolejnych latach możni panowie i rycerstwo, często za przychylność dla danego księcia w drodze specjalnych przywilejów także otrzymali zwolnienia z uciążliwych obowiązków na rzecz państwa. Część danin, które wcześniej należały się księciu przypadały teraz panom wsi i gruntów, co między innymi poprawiło los chłopów.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 - 


  Dowiedz się więcej
1  Powstanie warszawskie
2  Konflikt o Inflanty
3  Powstanie styczniowe – przyczyny, przebieg, skutkiKomentarze
artykuł / utwór: Seniorat w dziejach Polski średniowiecznej
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: