Wojny polsko-niemieckie za panowania Bolesława Chrobrego
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
I wojna polsko- niemiecka – 1002-1005

Wkrótce po zjeździe gnieźnieńskim, po śmierci cesarza Ottona III 6 czerwca 1002 roku na tronie w Niemczech zasiadł nieprzychylny Polsce Henryk II.

Bolesław w toku walk wewnętrznych na terenie Niemiec zdobył Łużyce i Milsko z Miśnią nad Łabą. 24 lipca 1002 roku na zjeździe państwowym w Niemczech Henryk II przyznał Bolesławowi na prawach lennych Łużyce i Milsko (Marchię Miśnieńską otrzymał Guncelin - „brat” Bolesława). W 1003 roku w związku z nieporozumieniami wśród Przemyślidów Bolesław wkroczył do Pragi i zajął Czechy, Morawy oraz Słowację.

Henryk II wypowiedział Polsce wojnę w związku z tym, że Bolesław nie złożył mu hołdu z Czech. W 1004 roku zajął Pragę i osadził na jej tronie Jaromira, a po dłuższym oblężeniu Budziszyna złamał opór Polaków i zajął ten gród.

Latem 1005 roku w czasie drugiej wielkiej wyprawy Henryka II na Polskę wojska niemieckie, wspomagane wojskami czeskimi i wieleckimi, przekroczyły Odrę w okolicach Krosna i dotarły pod Poznań. Został zawarty pokój, na mocy którego Bolesław stracił większość zdobytych ziem (w tym Pomorze Zachodnie). II wojna polsko-niemiecka - 1007-1013

Kiedy Bolesław umocnił pozycję Polski, zagrożony władca Niemiec wypowiedział mu wojnę. Chrobry uprzedził go i pierwszy wyruszył do ataku, zajmując Milsko i Łużyce. Dalsze działania zbrojne, zarówno podejmowane przez polską, jak i niemiecką stronę nie przyniosły wyraźnych rezultatów.

Na mocy pokoju zawartego w Merseburgu (1013 rok) cesarz zgodził się na utrzymanie Łużyc i Milska przez Bolesława, ale jako lenna niemieckiego. Syn Chrobrego – Mieszko – poślubił wówczas córkę palatyna reńskiego – Rychezę.

III wojna polsko-niemiecka -1015-1018

Po wypowiedzeniu wojny przez Niemców - 8 lipca 1015 roku - kampania Henryka II doprowadziła go do klęski, nie zdołał przekroczyć dobrze przygotowanej na ataki Odry.

Kolejna kampania niemiecka zaplanowana została równocześnie z uderzeniem na Polskę księcia kijowskiego – Jarosława (okolice Brześcia). Bolesław szybko pokonał najeźdźcę ze wschodu. Odparł również atak niemiecki, skierowany w kierunku Odry (Poznań, Gniezno).

Pokój zawarty został w Budziszynie w 1018 roku. Na jego mocy Polska zyskała Milsko i Łużyce. Cesarz zobowiązał się również do osadzania margrabiów przyjaznych Polsce w Miśni i obiecał posiłki w związku z planowaną wyprawą Bolesława na Kijów. Chrobry zrzekł się praw do Czech, a Henryk II potwierdził zwolnienie Polski z płacenia trybutu. Traktat potwierdzono małżeństwem Chrobrego z Odą, siostrą Hermana, margrabiego Miśni.


  Dowiedz się więcej
1  Geneza przebieg i skutki zamachu majowego
2  Polska za czasów Sejmu Wielkiego (1788-1792)
3  Okupacja niemiecka na ziemiach polskichKomentarze
artykuł / utwór: Wojny polsko-niemieckie za panowania Bolesława Chrobrego
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: