Chrzest Polski - przyczyny, skutki
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Chrzest Polski za pośrednictwem Czech nastąpił w 966 roku (przypuszcza się w okolicach Wielkanocy). Ochrzcił się sam władca i jego bezpośrednie otoczenie – drużyna i dworzanie, natomiast chrystianizacja społeczeństwa trwała przez kolejne wieki.
[nr]Drużyna książęca - siły zbrojne księcia pozostające pod jego rozkazami i na jego utrzymaniu. Formacja zbrojna występująca w państwach wczesnofeudalnych w Europie Środkowej, w tym w Polsce do czasów Kazimierza Odnowiciela.

Przyczyny przyjęcia chrztu

Możemy dopatrywać się wielu przyczyn przyjęcia chrztu przez Mieszka I. Po podboju Łużyc w 963 roku przez margrabiego Marchii Wschodniej, Gerona, naturalnym kierunkiem akcji chrystianizacyjnej był wschód i tereny Polan. Mieszko szukał również oparcia w ośrodku czeskim w sferze dyplomacji i wojskowości (walki toczone z Wieletami i Wolinami). Przyjęcie chrztu umocniłoby model państwowy ustroju wraz z porządkiem społecznym związanym z religią, z systemem działającym we wczesnofeudalnych monarchiach, umożliwiało również nawiązanie kontaktów z cesarstwem i papiestwem. Przyjęcie chrztu miało także mieć skutki ideologiczne – elita społeczna w państwie Mieszka szukała ideologii, światopoglądu odpowiedniego do jej wzrastających potrzeb intelektualnych. Chrzest otwierał Polan na całą śródziemnomorską kulturę związaną z rozwojem wiedzy, kulturą, filozofią, prawem.

Chrzest Polski opisuje Thietmar, biskup merserburski, zmarły w 1018 roku, w Kronice z początków XI wieku:

Przedstawię resztę czynów znakomitego księcia Polan, Mieszka o którym pisałem szeroko w poprzednich księgach. W czeskiej krainie pojął on za żonę szlachetną siostrę Bolesława Starszego, która okazała się w rzeczywistości taką, jak brzmiało jej imię. Nazywała się bowiem po słowiańsku Dobrawa, co w języku niemieckim wykłada się: dobra. Owa wierna wyznawczyni Chrystusa, widząc swego małżonka pogrążonego w wielorakich błędach pogańskich, zastanawiała się usilnie nad tym, w jaki sposób mogłaby go pozyskać dla swej wiary. Starała się go zjednać na wszelkie sposoby, nie dla zaspokojenia trzech żądz tego zepsutego świata, lecz dla korzyści wynikających z owej chwalebnej i przez wszystkich wiernych pożądanej nagrody w życiu przyszłym.


strona:   - 1 -  - 2 - 


  Dowiedz się więcej
1  Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795) do 1788 roku
2  Pierwsze państwa słowiańskie
3  Eksterminacja ludności żydowskiej na terytorium PolskiKomentarze
artykuł / utwór: Chrzest Polski - przyczyny, skutki
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: