Chrzest Polski - przyczyny, skutki
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Umyślnie postępowała ona przez jakiś czas zdrożnie, aby później móc długo działać dobrze. Kiedy mianowicie po zawarciu wspomnianego małżeństwa nadszedł okres wielkiego postu i Dobrawa starała się złożyć Bogu dobrowolną ofiarę przez wstrzymywanie się od jedzenia mięsa i umartwianie swego ciała, jej małżonek namawiał ją słodkimi obietnicami do złamania postanowienia. Ona zaś zgodziła się na to w tym celu, by z kolei móc łatwiej zyskać u niego posłuch w innych sprawach. Jedni twierdzą, iż jadła ona mięso w okresie jednego wielkiego postu, inni zaś, że w trzech takich okresach. Dowiedziałeś się czytelniku o jej przewinie, zważ teraz tylko, jaki owoc wydała jej zdrożna intencja.
Pracowała więc na nawróceniem swego małżonka i wysłuchał jej miłościwy Stwórca. Jego nieskończona łaska sprawiła, iż ten który tak srodze prześladował, pokajał się i pozbył na ustawiczne namowy swej ukochanej małżonki jadu przyrodzonego pogaństwa, chrztem świętym zmywając plamę grzechu pierworodnego. I natychmiast w ślad za głową i swoim umiłowanym władcą poszły ułomne dotąd członki spośród ludu i w szatę godową przyodziane, w poczet synów Chrystusowych zostały zaliczone. Ich pierwszy biskup Jordan ciężką miał z nimi pracę, zanim niezmordowany w wysiłkach nakłonił ich słowem i czynem do uprawnia winnicy Pańskiej.


Skutki przyjęcia chrztu

Polska została zaliczona do europejskiej społeczności chrześcijańskiej, a jej władca odtąd był traktowany na równi z innymi książętami. Kościół wniósł do Polski wzory organizacji wzmacniającej młody organizm państwowy, znajomość pisma (łacina) oraz form kancelaryjnych, niezbędnych w ówczesnej dyplomacji. Chrzest umożliwił rozszerzenie kręgu kultury i tradycji antycznej. Przyjęcie chrztu umożliwiło korzystanie z zachodnich doświadczeń w prowadzeniu upraw rolniczych, budownictwie. Chrzest zdecydowanie wzmocnił pozycję Mieszka w stosunkach z Niemcami – nie miały one już pretekstu do najazdu na ziemie polskie (nawracanie na chrześcijaństwo, idea chrystianizacji Słowian). Mieszko, chociaż walczył wciąż z niemieckimi margrabiami, uzyskał tytuł „przyjaciela cesarskiego”. Mieszko uzyskał również pomoc Czech w walce z Wieletami.

Chrzest przyczynił się także do wewnętrznego zespolenia państwa. Polanie przyjęli chrzest w obrządku łacińskim, a pierwsi duchowni przybyli najprawdopodobniej z Niemiec. Pierwszym biskupem polskim został w 968 roku Jordan (zapewne Włoch), rezydujący w Poznaniu (biskupstwo misyjne, zależne bezpośrednio od Rzymu) i mający zwierzchnictwo nad całą Polską (wspomina o tym niemiecki kronikarz Thietmar).

strona:   - 1 -  - 2 - 


  Dowiedz się więcej
1  Polityka w latach 1956-1970 – czasy realnego stalinizmu
2  Polska za Jana I Olbrachta i Aleksandra Jagiellończyka (1492-1506)
3  Plemiona polskieKomentarze
artykuł / utwór: Chrzest Polski - przyczyny, skutki
    Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)


    Imię:
    E-mail:
    Tytuł:
    Komentarz: