Działalność zjednoczeniowa i polityka zagraniczna Mieszka I
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Od 963 roku Mieszko I toczy walki na Pomorzu Zachodnim o dolną Odrę z Wieletami i awanturnikiem, banitą cesarskim Wichmenem, kierującym nadbałtyckimi Słowianami (początkowo ponosi porażki). Walki te trwają do 968 roku i dzięki pomocy militarnej drużyny czeskiej kończą się pobiciem banity Wichmana, co pozwoliło przyłączyć Pomorze do państwa Polan.

W związku z trudnymi walkami z plemionami pomorskimi i połabskimi w 965 roku Mieszko zawiera przymierze z Czechami z księciem Bolesławem, które owocuje ślubem z czeską księżniczką Dobrawą (Dąbrówką) siostrą Bolesława i rok później chrztem Polski za pośrednictwem Czech, który wzmacnia pozycję państwa.
Gall Anonim tak opisuje ślub Mieszka i Dobrawy: Mieszko objąwszy księstwo zaczął dawać dowody zdolności umysłu i sił cielesnych i coraz częściej napastować ludy (sąsiednie) dookoła. Dotychczas jednak w takich pogrążony był błędach pogaństwa, że wedle swego zwyczaju siedmiu żon zażywał. W końcu zażądał w małżeństwo jednej bardzo dobrej chrześcijanki z Czech, imieniem Dobrawa. Lecz ona odmówiła poślubienia go, jeśli nie zarzuci owego zdrożnego obyczaju i nie przyrzeknie zostać chrześcijaninem. Gdy zaś on (na to) przystał, że porzuci ów zwyczaj pogański i przyjmie sakramenta wiary chrześcijańskiej, pani owa przybyła do Polski z wielkim orszakiem (dostojników) świeckich i duchownych, ale nie pierwej podzieliła z nim łoże małżeńskie, aż powoli, a pilnie zaznajamiając się z obyczajem chrześcijańskim i prawami kościelnymi, wyrzekł się błędów pogaństwa i przeszedł na łono matki-Kościoła.


W 972 roku margrabia Marchii Północnej Hodon zbrojnie próbował opanować kraj Polan. Poniósł klęskę w bitwie pod Cedynią 24 czerwca 972 roku. Wojskami polskimi dowodził Czcibor – brat Mieszka I. Zwycięstwo to przesądziło o zdobyciu przez Mieszka władzy nad Pomorzem Zachodnim ze Szczecinem i Kołobrzegiem.
Thietmar o bitwie pod Cedynią pisze: Tymczasem dostojny margrabia Hodo*, zebrawszy wojsko, napadł z nim na Mieszka**, który był wierny cesarzowi i płacił trybut aż po rzekę Wartę.

Na pomoc margrabiemu pośpieszył wraz ze swoimi tylko mój ojciec, graf Zygfryd, podówczas młodzieniec i jeszcze nieżonaty. Kiedy w dzień św. Jana Chrzciciela starli się z Mieszkiem, odnieśli zrazu zwycięstwo, lecz potem w miejscowości zwanej Cydzyną brat jego Czcibor zadał im klęskę kładąc trupem wszystkich najlepszych rycerzy z wyjątkiem wspomnianych grafów.


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 - 


  Dowiedz się więcej
1  Wielka wojna 1409-1411
2  Pierwsza wolna elekcja 1573 i panowanie Henryka Walezego (1573-1574)
3  Panowanie Bolesława Śmiałego (1058-1079)Komentarze
artykuł / utwór: Działalność zjednoczeniowa i polityka zagraniczna Mieszka I
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: