Działalność zjednoczeniowa i polityka zagraniczna Mieszka I
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Od 963 roku Mieszko I toczy walki na Pomorzu Zachodnim o dolną Odrę z Wieletami i awanturnikiem, banitą cesarskim Wichmenem, kierującym nadbałtyckimi Słowianami (początkowo ponosi porażki). Walki te trwają do 968 roku i dzięki pomocy militarnej drużyny czeskiej kończą się pobiciem banity Wichmana, co pozwoliło przyłączyć Pomorze do państwa Polan.

W związku z trudnymi walkami z plemionami pomorskimi i połabskimi w 965 roku Mieszko zawiera przymierze z Czechami z księciem Bolesławem, które owocuje ślubem z czeską księżniczką Dobrawą (Dąbrówką) siostrą Bolesława i rok później chrztem Polski za pośrednictwem Czech, który wzmacnia pozycję państwa.
Gall Anonim tak opisuje ślub Mieszka i Dobrawy: Mieszko objąwszy księstwo zaczął dawać dowody zdolności umysłu i sił cielesnych i coraz częściej napastować ludy (sąsiednie) dookoła. Dotychczas jednak w takich pogrążony był błędach pogaństwa, że wedle swego zwyczaju siedmiu żon zażywał. W końcu zażądał w małżeństwo jednej bardzo dobrej chrześcijanki z Czech, imieniem Dobrawa. Lecz ona odmówiła poślubienia go, jeśli nie zarzuci owego zdrożnego obyczaju i nie przyrzeknie zostać chrześcijaninem. Gdy zaś on (na to) przystał, że porzuci ów zwyczaj pogański i przyjmie sakramenta wiary chrześcijańskiej, pani owa przybyła do Polski z wielkim orszakiem (dostojników) świeckich i duchownych, ale nie pierwej podzieliła z nim łoże małżeńskie, aż powoli, a pilnie zaznajamiając się z obyczajem chrześcijańskim i prawami kościelnymi, wyrzekł się błędów pogaństwa i przeszedł na łono matki-Kościoła.


W 972 roku margrabia Marchii Północnej Hodon zbrojnie próbował opanować kraj Polan. Poniósł klęskę w bitwie pod Cedynią 24 czerwca 972 roku. Wojskami polskimi dowodził Czcibor – brat Mieszka I. Zwycięstwo to przesądziło o zdobyciu przez Mieszka władzy nad Pomorzem Zachodnim ze Szczecinem i Kołobrzegiem.
Thietmar o bitwie pod Cedynią pisze: Tymczasem dostojny margrabia Hodo*, zebrawszy wojsko, napadł z nim na Mieszka**, który był wierny cesarzowi i płacił trybut aż po rzekę Wartę.

Na pomoc margrabiemu pośpieszył wraz ze swoimi tylko mój ojciec, graf Zygfryd, podówczas młodzieniec i jeszcze nieżonaty. Kiedy w dzień św. Jana Chrzciciela starli się z Mieszkiem, odnieśli zrazu zwycięstwo, lecz potem w miejscowości zwanej Cydzyną brat jego Czcibor zadał im klęskę kładąc trupem wszystkich najlepszych rycerzy z wyjątkiem wspomnianych grafów.


Cesarz, poruszony do żywego wieścią o tej klęsce, wysłał czym prędzej gońców, nakazując Hodonowi i Mieszkowi, aby pod rygorem utraty jego łaski zachowali pokój do czasu, gdy przybędzie na miejsce i osobiście zbada sprawę.
* Hodo — margrabia tzw. saskiej Marchii Wschodniej, której główną część stanowiły Łużyce.
** Bitwa pod Cedynią rozegrała się 24 VI 972 r.


W 973 roku dochodzi do nawiązania kontaktów Mieszka I z cesarzem Ottonem I. Dobre stosunki z cesarzem i jego następcami były podstawą jego zagranicznej polityki (świadczy o nich m.in. tytuł nadany Mieszkowi - „przyjaciel cesarza”). Uznawał jego zwierzchnictwo i płacił mu trybut. Objawem poprawnych stosunków z cesarstwem jest ślub Mieszka po śmierci Dobrawy w 977 roku z księżniczką niemiecką, córką margrabiego Dytryka – Odą.

W 981 roku Włodzimierz I Wielki, książę kijowski, zdobywa Grody Czerwieńskie (część ziemi Lędzian). Według kroniki ruskiej następuje zajęcie Czerwienia, Wołynia i innych miejscowości.

Przychylność niemieckiego cesarza pozwoliła Mieszkowi I na zerwanie sojuszu z Czechami, co wywołało wojnę około 980 roku z Czechami i Wieletami, w wyniku której Mieszko uzyskał Śląsk. Około 990 roku następuje zakończenie scalania ziem polskich.

Pod koniec życia Mieszka (około 990 roku) w granicach państwa polskiego znalazł się Śląsk, a po jego śmierci ziemia Wiślan z Krakowem. Polska miała prawdopodobnie około jeden milion ludności i powierzchnię 250 tysiecy kilometrów kwadratowych. Tereny zagospodarowane przez człowieka zajmowały 1/3 wszystkich ziem. Najważniejsze grody to: Gniezno, Poznań, Ostrów Lednicki i Giecz. Mieszko pozostawił po sobie państwo zorganizowane na wzór innych księstw chrześcijańskich umożliwiające prowadzenie dalszej samodzielnej polityki.
Ibrahim ibn Jakub - kupiec i podróżnik, Żyd z arabskiej Hiszpanii, który w połowie X wieku był w Europie Środkowej - o kraju Mieszka I pisze: A co się tyczy kraju Meszko, to (jest) on najrozleglejszy z ich krajów. Obfituje on w żywność, mięso, miód i rolę orną. Pobierane przez niego podatki (stanowią) odważniki handlowe. (Idą) one (na) żołd jego piechurów. Co (miesiąc) przypada każdemu oznaczona ilość z nich. Ma on trzy tysiące pancernych (podzielonych na) oddziały, a setka ich znaczy tyle, co dziesięć secin innych (wojowników). (...) Z Meszko sąsiadują na wschodzie Rus, a na północy Burus. Siedziby Burus (leżą) nad Oceanem (…).


Mieszko I zmarł 25 maja 992 roku.
Przypuszczalne miejsce pochówku Mieszka I
W trakcie badań na poznańskim Ostrowie Tumskim, we wnętrzu maleńkiej, przypałacowej kaplicy pw. Najświętszej Marii Panny odkryto duży wkop, najprawdopodobniej pozostałość po grobie.
- A właśnie takie same wezwanie mają przypałacowe świątynie w Akwizgranie, gdzie w 814 r. pochowano cesarza Karola Wielkiego, i w Pradze, gdzie spoczął książę Spitygniew (zm. 915 r.) To są (...) realne wzory, z których mógł skorzystać Bolesław Chrobry, grzebiąc swojego ojca! - zaznacza prof. Urbańczyk.
- Zatem ciało Mieszka I najprawdopodobniej pochowano pierwotnie w jego własnej kaplicy przypałacowej, zapewne obok Dąbrówki. W centrum katedry poznańskiej spoczął zaś biskup misyjny Jordan. Oba ciała mógł sprofanować szukający pomsty na Piastach Brzetysław (...). To jego możemy "oskarżyć" o zatarcie śladów ważnych dla początków naszej historii - kończy swój artykuł.

Źródło: "Gazeta Wyborcza" XII 2010  Dowiedz się więcej
1  Pierwsze próby zjednoczeniowe
2  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego
3  Panowanie Zygmunta Augusta i rozwój ruchu egzekucyjnego w PolsceKomentarze
artykuł / utwór: Działalność zjednoczeniowa i polityka zagraniczna Mieszka I
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: