Pierwsze państwa słowiańskie
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Państwo Samona

Utworzone zostało na Morawach (południowe Czechy) w trakcie walk z Hunami w latach 622-625. Swoim zasięgiem obejmowało Morawy, Kotlinę Czeską, tereny nad Salą i górna Łabą. Istniało do końca życia Samona (frankijskiego kupca) – około 40 lat. Jedynym źródłem mówiącym o tym państwie są „Kroniki frankońskie”.

Państwo bułgarskie

W 680 roku Bułgarzy - lud pochodzenia turkskiego znad Wołgi (Protobułgarzy) - zaczęli podbijać ziemie słowiańskie nad Dunajem (datę te kojarzy się z powstaniem państwa bułgarskiego). W końcu VII wieku zajęli tereny Mezji, Tracji i Macedonii. Ich przywódcą był chan Asparuch. Bułgarzy narzucili Słowianom własną organizację państwa (instytucja wielkiego chana) oraz silną organizację wojskową. Bułgarzy w kolejnych latach ulegli slawizacji – nastąpiła asymilacja ludności słowiańskiej z Bułgarami. W 865 roku następuje przyjęcie chrześcijaństwa z Bizancjum. W IX wieku Wielka Bułgaria rozciągająca się od Morza Czarnego do Adriatyku stanowi potęgę. Prowadzi walki z Cesarstwem Bizantyjskim do początku XI wieku. W 1018 roku następuje upadek pierwszego państwa bułgarskiego.

Państwo Wielkomorawskie inaczej Rzesza Wielkomorawska (stolica Welehrad)

W latach trzydziestych IX wieku następuje zjednoczenie plemion morawskich przez Mojmira. Około 865 roku książę morawski Rościsław w celu schrystianizowania państwa sprowadził z Bizancjum (nie chciał przyjąć chrztu ze schrystianizowanego królestwa Ludwika Niemieckiego, bojąc się uzależnienia) misjonarzy – Metodego i Konstantego (Cyryla), którzy znali język słowiański. Przetłumaczyli oni między innymi Pismo Święte na język Słowian, dostosowali do języka słowiańskiego alfabet grecki (głagolica). Jednak już w 885 roku po śmierci Metodego jego uczniowie zostali usunięci. W IX wieku Świętopełk (następca Rościsława) rozszerzył obszary państwa wielkomorawskiego, podbijając Panonię, Czechy, tereny serbołużyckie, Śląsk oraz ziemie Wiślan. Upadek Państwa Wielkomorawskiego wiąże się z najazdem Węgrów w 906 roku.

Państwo czeskie

W starożytności ziemie czeskie zamieszkiwali celtyccy Bojowie. W V wieku naszej ery zostały one opanowane przez przez plemiona zachodniosłowiańskie. Odrębne państwo plemiona czeskie utworzyły po upadku Państwa Wielkomorawskiego. Obejmowało ono tereny kotliny czeskiej, po klęsce Węgrów zadanej przez króla Niemiec, Ottona I w 955 roku nad rzeką Lech również Morawy i Słowację. Władzę sprawował ród Przemyślidów.
 • 880 rok – książę czeski Borzywoj I (z dynastii Przemyślidów) przyjął chrześcijaństwo (według legendy przyjął je z rąk Metodego),

 • 929 rok – król niemiecki Henryk I zdobywa Pragę i zmusza księcia czeskiego Wacława I Świętego do przyjęcia chrztu i złożenia hołdu. Zależność tę zrywa Bolesław I Srogi,

 • 950 rok – Otton I Wielki (król niemiecki) narzucił Bolesławowi Srogiemu zwierzchnictwo oraz obowiązek płacenia trybutu (daniny). Od tego czasu Czechy były traktowane jako część Rzeszy Niemieckiej,

 • 973 rok – postanie biskupstwa w Pradze.


Państwo ruskie

Główne ośrodki państwowe na terenach Rusi to Nowogród Wielki nad jeziorem Ilmeń (Słoweni), oraz Kijów nad Dnieprem (Polanie). Kijów został opanowany przez Olega, następcę Ruryka w 882 roku. Książęta kijowscy (wywodzący się od wodza normańskich Waregów – Ruryka) podbijali kolejno plemiona ruskie, zmuszając do płacenia daniny. W IX wieku przyłączyli do swojego terytorium Nowogród leżący na ważnym handlowym szlaku łączący Bałtyk z Morzem Czarnym (powiązanie z Bizancjum wielką drogą „od Waregów do Greków”). W 988 roku Włodzimierz I Wielki (prawnuk Ruryka) przyjmuje chrzest z Bizancjum. Rozwój tego państwa w IX i X wieku opierał się głównie na handlu.


  Dowiedz się więcej
1  Rozwój partii politycznych w II Rzeczpospolitej
2  Wielka Emigracja
3  Reformy „sejmu niemego”Komentarze
artykuł / utwór: Pierwsze państwa słowiańskie
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: