Słowianie – pochodzenie i rozwój
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Ibrahim ibn Jakub - kupiec i podróżnik, Żyd z arabskiej Hiszpanii, który w połowie X wieku był w Europie Środkowej, między innymi w Czechach, tak pisał o Słowianach: Zamieszkują oni krainy najbogatsze w obszary zdatne do zamieszkania i najzasobniejsze w środki żywności. Oddają się ze szczególną gorliwością rolnictwu i poszukiwaniu środków do życia, w czym przewyższają wszystkie ludy Północy. Handel ich dociera lądem i morzem do Rusów i do Konstantynopola [...] We wszystkich krajach Północy głód nie powstaje wskutek braku opadów i długotrwałej suszy, lecz jedynie z powodu częstych deszczów i długotrwałego nagromadzenia wody gruntowej [...] Sieją w dwóch porach roku: późnym latem i na wiosnę. Najwięcej sieją prosa. Zimno jest dla nich zdrowe, nawet gdy jest bardzo wielkie, a gorąco zgubne. Ich wina i napoje upajające - to miód.


O Słowianach zamieszkujących dorzecze Wisły i Odry wiemy niewiele. Około V wieku na ziemiach polskich istniały cztery główne terytoria plemienne. Na terenie Wielkopolski być może mieszkali Serbowie, na Śląsku Obodryci, na obszarach południowych Chorwaci, Dulębowie i Sklawinowie, zaś rejon środkowej Wisły Mazowszanie. Wędrówka Słowian z ich pierwotnych siedzib związana była z najazdem Hunów (IV-VI wiek) i ucieczką na Zachód plemion germańskich. Przyjąć należy, że tereny między Odrą a Dniestrem zasiedlili ostatecznie Słowianie w V wieku. W VI wieku w wyniku napływu koczowniczych Awarów ze stepów Azji Serbowie i Chorwaci wyemigrowali na południe, Słowianie zaś osiedlili się w rejonie Połabia (kraina historyczna położona pomiędzy rzekami Łabą i Soławą na zachodzie, Odrą na wschodzie, Morzem Bałtyckim na północy i Rudawami na południu). Przyczyny migracji były różnorodne – wzrost zaludnienia, łączenie się w prymitywne organizacje wewnątrzplemienne, osłabienie wyżej rozwiniętych państw z rejonu śródziemnomorskiego. W VII wieku Słowianie zbuntowali się przeciw Awarom i po kilku latach obalili ich rządy. W VII-VIII wieku istniały na terenach dzisiejszej Polski małe ośrodki plemiennej organizacji terytorialnej, co zapoczątkowało okres wczesnośredniowiecznego formowania się państw. Z podstawowej ludności wydzieliły się grupy wolnych kmieci oraz grupy wielmożów, którzy dążyli do ekonomicznej i politycznej dominacji, a także ekspansji na zewnątrz. Wojownicy przekształcać się zaczęli w rycerstwo, łączące zawód rolniczy ze służbą u księcia.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 - 


  Dowiedz się więcej
1  Sytuacja międzynarodowa i krajowa przez wybuchem powstania styczniowego
2  Potop szwedzki (1655-1660)
3  Stalinizm w Polsce (1948-1955)Komentarze
artykuł / utwór: Słowianie – pochodzenie i rozwój
    Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)


    Imię:
    E-mail:
    Tytuł:
    Komentarz: