Władysław IV Waza

(ur. 1595, zm. 1648) syn Zygmunta III Wazy i Anny z rodziny Habsburgów. Nie utrzymał się na tronie moskiewskim w 1610 roku (sprzeciw ojca), po ¶mierci poprzednika w 1532 roku wybrany na króla Polski. Za jego panowania armia została wzmocniona i rozbudowana (do¶wiadczenie wojenne król zdo0był w licznych wojnach prowadzonych za panowania jego ojca). Zakończył wojny z Turcj± i Moskw±. Nie udało mu się odzyskać korony szwedzkiej. Pod koniec jego życia doszło do rozruchów na Ukrainie i wybuchu powstania Bohdana Chmielnickiego.