Eugeniusz Kwiatkowski

(ur. 1888, zm. 1974) polityk, działacz gospodarczy, inżynier chemik. Podczas I wojny ¶wiatowej walczył w Legionach Polskich. W latach II Rzeczypospolitej pełnił wiele odpowiedzialnych stanowisk zwi±zanych z gospodark±. W latach 1926-1930 był ministrem przemysłu i handlu, m.in. zainicjował i prowadził budowę portu w Gdyni. W latach 1935-1939 wicepremier i minister skarbu. Współtwórca planu rozwoju Centralnego Okręgu Przemysłowego, zwolennik interwencjonizmu. Podczas II wojny ¶wiatowej internowany w Rumunii, w 1945 roku powrócił do kraju i przez dwa lata kierował odbudow± Wybrzeża. Odsunięty od sprawowanej funkcji osiadł w Krakowie.